Buscar

On estem?

Parc de Can Mercader
Ctra de l'Hospitalet, s/núm. 
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 377 02 12
Fax 93 377 19 82
informacio@aj-cornella.cat

ajudes personals

cornella cuida

carnet transports

contacte online

Acció Social

Presentació

Els Serveis Socials són un conjunt d'actuacions i recursos destinats a prevenir la marginació i promoure la integració d'aquelles persones o famílies que, per diferents raons necessiten l'ajut i la protecció social.

La llei atorga als Ajuntaments, principalment, la competència sobre els anomenats serveis d'atenció primària que inclouen l'atenció social individual i familiar, la detecció i prevenció de l'absentisme escolar, l’atenció a la infància i l'adolescència en risc, etc., així com l'atenció social domiciliària per al sector de persones grans - principalment sense recursos suficients i que viuen soles- i en general per a les persones amb dependència, aquest tipus d’atenció inclou, per exemple, l'ajuda a domicili, les alarmes telefòniques, la neteja de xoc,els àpats a domicili o l'adaptació d'habitatges.

En el nostre Municipi els Serveis Socials d’Atenció Primària estan enquadrats en el marc del Departament de Benestar Social i s’organitzen en torn a:
· Servei d’informació i Primera Acollida, que atén a tota la població de Cornellà.
· Centres de Serveis Socials, ubicats en tots els barris.

Servei d'informació i primera acollida

El Servei d’Informació i Primera Acollida ofereix informació i atenció immediata al ciutadà i permet rebre, estudiar i donar resposta en el moment a la seva demanda, si aquesta és d’informació i/o orientació. Davant d’altres tipus de demandes, pot fer una primera valoració i la corresponent derivació al servei adient, ja sigui del mateix Departament de Acció Social o d’altres àrees i serveis.

Per ser atès pels Serveis Socials Municipals, cal primer adreçar-se a aquest servei (SIPA) ubicat a:
C/ Torras i Bages, 4. 08940, Cornellà
Telèfon: 93 377 64 50

Centres de Serveis Socials

Són centres d'assessorament i tractament de problemes que afecten la família. En funció de les necessitats, s'hi poden sol·licitar ajuts econòmics, ajuts a domicili, àpats a domicili, auxiliars de la llar, atenció en centres diürns o en centres residencials, atenció en cases d’emergència o acollida...

En els Centres de Serveis Socials, hi trobaràs els Equips d’Atenció Social Primària, constituïts per diferents professionals: Treballadors Socials, Educadors Socials i Treballadores Familiars, que són els ens de facilitar una atenció social polivalent.

Per tal de ser atès en els Centres de Serveis Socials, cal haver realitzat demanda d’atenció en el Servei d’Informació i Primera Acollida.

Funcionalment l’atenció s’organitza a través de programes adreçats a les diferents edats de la població (Infància i Joventut, Adults i Gent Gran) i amb un programa que és transversal, és a dir, que s’adreça a les persones dependents de qualsevol edat. el Programa d’Atenció Domiciliària.

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
174999 visites | Un/una usuario/a conectado/a | cargado en  seg.