Buscar

On estem?

Centre Cultural Joan N. García-Nieto.
C/Mossèn Andreu, 13-19.
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 376 98 94 /
900 70 40 70
Fax. 93 376 35 19
e-mail:
sindicdegreuges@aj-cornella.cat

Contacte Sindic de Greuges

Informes i documentació

Com pot ajudar?

Actua a sol·licitud de qualsevol persona física o jurídica, interessada legítimament en assumptes en que l’Administració municipal hagi pogut vulnerar els drets de les persones: retards, errors o arbitrarietats, no execució de resolucions, tracte inadequat, motivació insuficient de les resolucions, passivitat o obstrucció en l’exercici de drets fonamentals.

També pot actuar d’ofici quan consideri que, de forma fonamentada, es pot millorar el servei a la ciutadania per part de l’Administració municipal.

El SÍNDIC DE GREUGES de Cornellà actua exercint accions de recomanació, recordatori i suggeriment, o bé proposant fórmules de conciliació.

L’Administració municipal i tots els organismes i empreses de l’Ajuntament tenen l’obligació d’auxiliar, amb caràcter preferent i urgent, les actuacions del SÍNDIC DE GREUGES.

El SÍNDIC de Cornellà tramitarà les denúncies dels cornellanencs i cornellanenques sobre l’actuació d’altres empreses i administracions públiques, si així li ho demanen, mitjançant el Síndic de Greuges de Catalunya o el Defensor del Pueblo.

Anualment, el SÍNDIC DE GREUGES presenta un informe al Ple de l’Ajuntament sobre les seves actuacions, on pot denunciar els incompliments o les obstruccions per part de l’Administració municipal, si s’haguessin produït.

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
10667 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.