Buscar

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓ 

El Consell d'Infants és un consell de participació infantil que es va constituir el 13 de juny de 2002 a Cornellà. Ofereix als infants un espai per poder pensar, raonar, reflexionar, dialogar i fer propostes sobre aspectes que formen part de la seva vida quotidiana a la ciutat, de manera que els adults escoltin la seva paraula.

Representa un treball d’educació en valors tenint present que cal que la ciutat sigui un espai comú de convivència i de relació per a les persones.

Cornellà és Ciutat Amiga de la Infància, guardó concedit el 2010 per UNICEF-Espanya, per la feina realitzada al Consell d'Infants i les polítiques locals d'Infància i Família i que va ser renovat el 2014.

 

Adreça electrònica del Consell d'Infants: consellinfants@aj-cornella.cat

Inici


 

OBJECTIUS

. Promoure la participació dels infants a la ciutat.

. Formar persones capaces de viure i conviure en comunitat.

. Aproximar els nens i les nenes als valors de la democràcia i la participació.

. Promoure hàbits i actituds dialogants en els infants.

. Facilitar als infants les eines per poder participar en la transformació de la ciutat.

Inici


 

FUNCIONAMENT

Els infants escullen un tema relacionat amb la ciutat i que és susceptible de millora. Durant el curs, l'estudien, en parlen i elaboren un document amb propostes de millora, que són presentades a l’alcalde en una sessió de treball. L’alcalde escolta i valora les iniciatives presentades pels infants, donant el seu suport a aquelles que considera viables i justificant la seva resposta.

El funcionament de les reunions és el següent:

. Periodicitat: 1 cop al mes. 

. Horari: de 17.30 a 19 h.

. Espai: a una sala del Castell.

. Dues tècniques del departament condueixen el grup.

Revista sobre les activitats del Consell d'Infants el curs 2016-2017IniciCOMPOSICIÓ

Aquest consell està composat per infants de 5è i 6è de les escoles d’infantil i primària, públiques i concertades, de la ciutat.

El consell es renova en la seva totalitat cada 2 anys (cada curs renova la meitat dels seus membres).

La selecció es realitza a les escoles a partir d’un treball proposat pel Departament de Polítiques de Família de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

 

IniciTREBALLS

El Consell d'Infants ha treballat diversos temes des de la seva creació. Entre d'altres: 

. La promoció dels drets dels infants.

. El Dia Internacional de la Infància (20 de novembre). Aquest tema es treballa cada curs.

. El logotip del Consell.

. Els espais lúdics de la ciutat. Remodelació de la Plaça Enric Prat de la Riba.

. Els valors a la ciutat. Campanya de civisme.

. La cavalcada de Reis Mags.

. El campament oriental del Mag Maginet.

. Propostes infantils de la Festa Major de Corpus.

Inici


 

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
6219 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.