Buscar

On estem?

Departament de
Medi Ambient

Plaça dels Enamorats, 7
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 475 87 18
informacio@aj-cornella.cat

Activitats ambientals

Deixalleria

Compostatge

Programa_Entitats

Aprofita_els_aliments

Cornella_Natura

Bicibox

contacte online

acusticaContaminació acústica


Els mapes de capacitat acústica estableixen la zonificació acústica del territori i els valors límit d'immissió d'acord amb les zones de sensibilitat acústica, és a dir, fixen el nivell d'immissió màxim permès a cada zona durant un període de temps determinat, i, per tant, la qualitat acústica del territori. L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat va aprovar el mapa de capacitat acústica del seu terme municipal al Ple de 28 de juliol de 2015.

En aplicació de la Directiva europea 2002/49/CE, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, les grans aglomeracions urbanes han de fer un avaluació cada 5 anys de la població exposada al soroll ambiental que es reflecteix al Mapa estratègic de soroll. Cornellà de Llobregat forma part de l’aglomeració Baix Llobregat I. Es disposa d'un Pla d’Acció que prioritza actuacions de millora de la qualitat acústica ambiental.

  Mapa de capacitat acústica de Cornellà / 2014
  Mapa estratègic de soroll (Generalitat de Catalunya)
  Pla d'acció de l'aglomeració Baix Llobregat I

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
11823 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.