Buscar

On estem?

Departament de
Medi Ambient

Plaça dels Enamorats, 7
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 475 87 18
Fax. 93 474 44 04
informacio@aj-cornella.cat

Compostatge

Cornellà aprofita els aliments

Bicibox

Entitats

Deixalleria

contacte online

Contaminació acústica

La contaminació acústica és l'alteració de les condicions de so normals del medi ambient en una zona determinada, provocada per les activitats humanes, que provoca efectes negatius sobre la salut de les persones.

L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat va aprovar el mapa de capacitat acústica del seu terme municipal al Ple de 28 de juliol de 2005. Posteriorment a aquesta data, s’han aprovat diversos decrets que impliquen canvis de criteris en l’elaboració dels mapes de capacitat acústica, per la qual cosa, actualment s’està revisant i actualitzant aquest mapa.

Els mapes de capacitat acústica estableixen la zonificació acústica del territori i els valors límit d'immissió d'acord amb les zones de sensibilitat acústica, és a dir, fixen el nivell d'immissió màxim permès a cada zona durant un període de temps determinat, i, per tant, la qualitat acústica del territori. La Resolució MAH/3335/2009, de 2 de novembre va aprovar el mapa estratègic de soroll de l'Aglomeració d'àmbit supramunicipal Baix Llobregat I (constituïda pels municipis de l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern).

Mapa de capacitat acústica de Cornellà / 2014
Informació sobre contaminació acústica (Generalitat de Catalunya). Normativa autonòmica, mapes i gestió ambiental del soroll
Informació sobre contaminació acústica (Ministerio de Medio Ambiente). Normativa estatal i SICA

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
4964 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.