Buscar

Perfil de Contractant de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat

En acompliment del que estableix l'article 53 del Real Decret Legislatiu 3/2011 pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, s'exposa a continuació la documentació relativa a expedients de contractació de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.


Plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes d'obres i instal·lacions de la corporació
Plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes de consultoria i assistència, de serveis i subministraments, a altres contractes administratius i als privats de la corporació
   

Expedients de contractació (Expedients iniciats a partir de l'1 de maig de 2012)

       
  Consulta d’expedients: des del perfil del contractant es poden consultar tots els expedients de contractació fent clic a la finestra Formalització; dins de cada expedient, la Documentació està publicada al final de la pàgina.  


Més dades sobre la contractació

Informació de contractes majors i menors formalitzats
Empreses concurrents
Proveïdors, adjudicataris i contractistes

 

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
34841 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.