Buscar

On estem?

Parc de Can Mercader
Ctra de l'Hospitalet, s/núm.
T.: 93 474 33 99
F.: 93 474 35 21
informacio@aj-cornella.cat

propostes

Mapa de Capacitació

subvencions

Matrícula Viva

EducacióAnomenem "Matrícula Viva" a la preinscripció per a la incorporació a l'escola o a l'institut en qualsevol moment del curs escolar, independentment del període ordinàri de matriculació. La matrícula viva només contempla la preinscripció en les etapes educatives d'Infantil, Primària i Secundària obligatòria.

Poden sol·licitar vacant al municipi:

  • Les famílies amb infants d'entre 3 i 16 anys nouvinguts a la població de Cornellà, amb un full d'empadronament que ho acrediti.
  • Les famílies que tinguin un motiu justificat i documentat per a un canvi de centre dins la població.

Per a sol·licitar vacant el procediment és:

Un cop resolta la sol·licitud de plaça per la comissió de garanties d’admissió.

  • Sol·licitar o imprimir el Certificat de convivència a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. La impressió del mateix també es pot fer des del mateix edifici del Departament d'Educació, però no així la sol·licitud.
  • Demanar cita prèvia al Servei d'Orientació Educativa (dilluns i dimecres entre 10 i 13h), trucant al telèfon 934 743 399 per una entrevista amb la tècnica municipal.
  • El dia fixat, portar el Certificat de convivència i emplenar la sol·licitud de preinscripció en el transcurs d'una entrevista. En aquesta cita, la família serà informada sobre els centres educatius existents al municipi, i sobre les característiques i terminis del propi procediment.
  • La sol·licitud de preinscripció ha de ser emplenada i signada per la mare, el pare o una persona acreditada com a tutor/a legal del/de la menor a escolaritzar. En el cas dels tutors o tutores, cal que portin l'original del document notarial d'assignació de poders.
  • Esperar la trucada del centre educatiu assignat per la Comissió d'Escolarització en el termini d'entre una setmana i deu dies.
  • Formalitzar la matrícula a l'escola assignada aportant la documentació requerida.

PREINSCRIPCIÓ ORDINÀRIA

Per a la resta de sol·licituds que no corresponen a un canvi de domicili (primera preinscripció o canvi de centre dins el municipi), cal esperar els terminis de la Preinscripció Ordinària. Aquest procediment està regulat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a través del Decret de preinscripció. Aproximadament a finals del mes de març s'obre un termini d'uns deu dies per formalitzar les sol·licituds al centre educatiu escollit. Podeu demanar tota la informació necessària als mateixos centres educatius o buscar-la al web del Departament d'Ensenyament.

 

 

 

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
27674 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.