Buscar

On som?

Departament de Joventut i Solidaritat
C. Mn. Jacint Verdaguer 16-18 (baixos interior)
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 377 02 12
Fax. 93 474 33 42
informacio@aj-cornella.cat

contacte online

Espai Nova

La prioritat del projecte és la creació d'una espai de trobada on els joves músics puguin mostrar els seus treballs i potenciar la fusió i intercanvi i rebre informació puntual, fomentant així les pràctiques col·lectives i donant a conèixer els treballs dels altres.
Per aquesta raó s'ha d'oferir tot el suport, formacions i els recursos existents, per tal d'aprofitar el potencial creatiu dels joves, ajudant al desenvolupament de la imaginació i la creativitat, i la interrelació dels joves. Qualsevol jove que comença ha de saber que La Factoria Musical és un espai on poder fer contactes amb altres joves interessats en el món musical i comptar amb la llibertat d'experimentar.

El projecte està obert a qualsevol gènere musical, estil, tendència o solistes.

Objectius generals 
- Donar a conèixer els músics i bandes novells de la ciutat.
- Facilitar la millora artística dels joves músics a través de la formació musical.
- Reconèixer la importància de la creativitat entre els joves.
- Consolidar un espai de creació musical al municipi.

Persones destinatàries

 • Els grups de músics joves i músics solistes que vulguin iniciar-se en la música en directe, auto gestionant el seu propi projecte musical.
 • Almenys la meitat dels membres hauran d'estar empadronats a Cornellà de Llobregat.
 • Tots els membres hauran de tenir edats compreses entre els 14 i 25 anys.
 • Els membres no hauran de pertànyer a un altre grup musical o similar de l'Espai Nova.
 • Els grups i/o solistes no podran tenir cap disc ni contracte discogràfic o de promoció.
 • Presentar un petit projecte on es detallin els objectius i propostes del grup envers la seva projecció a la ciutat.
 • En cas que tots els membres de grup siguin menors d'edat es designarà una persona que serà la representant a efectes legals, aquesta persona ha de ser major d'edat i cal que sigui el pare, la mare o el tutor / a d'algun dels membres del grup.
 • Després d'estudiar la sol·licitud, es comunicarà als aspirants la seva selecció. 

Desenvolupament

 • Anàlisi de les necessitats.
  Es detectarà juntament amb els responsables de La Factoria Musical el moment en què es troba el grup, tractant de veure de forma conjunta quines formacions i quin tipus de xerrades i conferències necessiten per continuar amb el procés de creació del grup.
 • Formacions.
  Es realitzaran les diferents formacions (tallers, intercanvis, xerrades) que es creguin necessàries per al grup. Aquestes podrien ser obertes per a qualsevol jove que vulgui assistir.

Selecció

 L'equip tècnic del projecte seleccionarà el nombre de grups que reuneixin les següents condicions, en funció de les possibilitats de treball:

 • Aportar la fitxa d'inscripció.
  Tots els requisits s´han de complir a més de tenir tota la fitxa correctament emplenada i contrastada.
 • Entrevista amb tota la banda.
  Es valorarà que els membres del grup no tinguin experiència en l'àmbit musical i la capacitat de compromís i estabilitat de la banda en un projecte com aquest. Tot el procés serà protagonitzat pel grup amb l'acompanyament del/s responsable/s de La Factoria Musical
 • Assistència a assaigs per part del tècnic/a del projecte.

Quan es cregui oportú, el tècnic de La Factoria Musical assistirà als assaigs del grup per veure la seva evolució i orientar en el que sigui necessari.

Serveis que inclou el projecte

 • Sala d'assaig equipada
  La durada màxima dintre de l'Espai Nova serà de 6 mesos durant els quals es podrà gaudir dels bucs d'assaig de manera gratuïta un màxim de 3 hores a la setmana.
 • Assessorament
  La banda tindrà sempre l'acompanyament del tècnic/a durant tota la durada del programa, mantenint una via de comunicació fluïda i dins dels horaris i dels esdeveniments marcats en les fases del projecte.
 • Formacions/tallers/xerrades
 • Elaboració del rider tècnic del grup i dossier del grup
S' estudiaran les necessitats tècniques del grup i elaborarà el rider oficial de la banda, així com un dossier bàsic promocional del grup.
 • Formació en coneixements bàsics de proves de so en directe
Curs pràctic dels aspectes tècnics d'una prova de so, per adquirir els coneixements bàsics a l'hora de fer un concert.
 • Formació en aspectes instrumentals dels grups
El seguiment dels grups servirà per incloure alguna sessió específica de millora sobre la utilització dels instruments musicals, així com la veu.
 • Direcció d'assaigs i producció musical per grups
És l'orientació del grup durant els assajos . Suport als assajos ajudant-los a que siguin més productius i els donarà una visió de les seves composicions, recomanant alguns canvis i propostes per millorar-les.
 •  Gravació de la maqueta
El grup gravarà la seva primera maqueta de 4 cançons.
Aquesta maqueta els permetrà promocionar-se per aconseguir concerts.
 • Assistència a xerrades o d'altres formacions obertes
El grup haurà d'assistir a totes aquelles xerrades, tallers i d'altres activitats similars que s'organitzin des de La Factoria Musical, ja que s'entén que aquestes serviran per millorar la seva formació musical.
 • Intercanvi d'experiències amb d'altres grups veterans
Durant l'estada a l'Espai Nova es concretaran trobades amb d'altres músics per conèixer de primera mà coneixements, pautes, assessoraments i d'altres experiències que seran molt útils per als joves músics.
 • Actuació del grup
Realitzar almenys un concert o actuació similar durant l'estància a l'espai Nova. Compromís de difusió i publicitat de les actuacions, tant les pròpies com les d'altres grups de l'espai Nova. Compromís a l'hora del muntatge i desmuntatge de les seves actuacions.
 • Bossa de grups de música de Cornellà
Els grups, al finalitzar la seva estada a l'Espai Nova passaran a formar part d'una bossa de grups de música que es tindran en compte a l'hora de la programació dels diferents concerts que s'organitzen a la ciutat ( Marató de Rock, Can Mercader Festival, Factoria Concert, Nits d'Estiu, Corpus, Circuits Musicals, Festes de Barri, etc.), així com, per difondre entre d'altres municipis que sol·liciten grups de música de la nostra ciutat.

Descarregar el full de sol·licitud d'ingrés a l'Espai Nova

 

ę Ajuntament de CornellÓ de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaša de l'EsglÚsia, 1 | 08940 CornellÓ de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
12134 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.