Buscar

On estem?

Parc de Can Mercader
Ctra de l'Hospitalet, s/núm.
T.: 93 474 33 99
F.: 93 474 35 21
informacio@aj-cornella.cat

propostes

Mapa de Capacitació

subvencions

Formació ocupacional i contínua

La Formació Ocupacional són accions de formació professional adreçades als-les treballadors/es tant en atur com ocupats, amb l'objectiu de promoure la seva qualificació professional així com el poder accedir a un lloc de treball. També és pretén fomentar una millora en la competitivitat de les empreses mitjançant la formació dels seus recursos humans.

El Servei d'Ocupació de Catalunya expedirà als/a les alumnes que superin els cursos de formació ocupacional, certificats de la formació ocupacional rebuda.

S'inclouen dins el programa de formació ocupacional les accions cofinançades pel Fons Social Europeu i les que es realitzen en el marc del Pla Nacional de Formació i Inserció Professional.

Formació per a persones aturades

La finalitat d'aquestes accions és que els assistents puguin obtenir la preparació necessària per incorporar-se a un lloc de treball.

Són cursos de durada i continguts variables en funció de les especialitats, moltes d'elles amb pràctiques reals conveniades a empreses.

Reciclatge

El Departament de Treball i Indústria de la Generalitat, desenvolupa el programa de formació continuada adreçada a les treballadores i als treballadors en actiu, amb l'objectiu de requalificar-los o bé perfeccionar els seus coneixements professionals. Aquesta formació es fa a la mateixa empresa o en centres col•laboradors Del Servei d'Ocupació de Catalunya, els quals adapten els continguts dels cursos a les necessitats reals de les empreses i del món laboral.

Programes experimentals

El Departament de Treball i Indústria, desenvolupa accions innovadores de caire experimental amb la finalitat de contribuir a la millora de la qualitat i adequar els dispositius de formació a les necessitats del mercat de treball, en constant evolució.

Accions integrades per a col·lectius especials

El Departament de Treball i Indústria dedica atenció especial a les persones que tenen problemàtica afegida amb risc de exclusió social, com són les persones amb minusvalidesa, drogodependència, dones, majors de 40 anys, exreclusos, etc

Centres de formació ocupacional

 • Centres d'Innovació i Formació Ocupacional o CIFO són centres propis del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya que fan accions formatives adreçades a persones treballadores, tant aturades com en actiu.

  Hi ha 8 centres distribuïts per tot Catalunya:

  - CIFO La Violeta, a Barcelona, Sabadell (Vallès), amb extensions a Granollers i a Les Franqueses del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Tarragona, Lleida, Salt, Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat

  Per consultar l'oferta formativa dels Centres d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO)
 • Els Centres Col·laboradors del Departament de Treball i Indústria són aquelles empreses, entitats o institucions públiques o privades que col·laborin amb el Departament per impartir accions de Foment de l'Ocupació i que poden mitjançant convocatòria accedir a subvencions per desenvolupar les accions o programes destinades al desenvolupament de les polítiques actives d'ocupació.

Programes d'escoles taller i cases d'ofici

El programa d'escoles taller i cases d'oficis té com a objectius principals la formació i l'ocupació de joves aturats menors de 25 anys, a través de la seva qualificació en alternança amb el treball i la pràctica professional mitjançant la realització de projectes concrets que es porten a terme en col·laboració amb entitats públiques o privades sense finalitat de lucre.

Tallers d'ocupació

Els Tallers d'Ocupació van adreçats a persones en situació d'atur de 25 anys o més que es trobin en alguna de les situacions d'especials dificultats per a la seva inserció laboral, com aturats de llarga durada, dones, majors de 45 anys i persones amb discapacitació.

Centres d'informació professional

Els centres d'informació professional (CIP) són centres oberts al públic on es pot trobar àmplia informació sobre diversos aspectes relacionats amb l'àmbit formatiu i laboral.

S'hi pot accedir a través de:

 • Centre d'informació professional de la Direcció General d´Ocupació del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya. Ronda Sant Pere 17, 1º 2ª (Barcelona). Tel. 93 481 30 30

 • Directament als Centres de Formació Ocupacional

 • Oficines Tècniques de Treball, Benestar Social, Secretaria General de Joventut.

Centres de formació ocupacional i contínua a Cornellà

Departament de Polítiques d'Ocupació (Ajuntament de Cornellà)/Més informació
Fundació Paco Puerto
UGT Baix Llobregat
Ziga Zaga SL, Gestió de serveis educatius
Coliseum Centre de Formació
The Corner

Centres de formació ocupacional i contínua: localització i contacte
© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
40880 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.