Buscar

On estem?

Departament de
Medi Ambient

Plaça dels Enamorats, 7
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 475 87 18
informacio@aj-cornella.cat

Activitats ambientals

Deixalleria

Compostatge

Programa_Entitats

Aprofita_els_aliments

Cornella_Natura

Bicibox

contacte online

Horts urbans


horts
ANTECEDENTS
HORTS JOSEP PIDELASERRA LLACH
HORTS DE CAN MERCADER
HORTS DE SANT ILDEFONS
HORTS ESCOLARS

Antecedents

Cornellà ha estat un municipi agrícola des del segle XVIII; per tant, aquesta ciutat compta amb una llarga tradició en aquest aspecte. Amb la posada en funcionament del Canal de la Infanta al 1819, es va viure un pas de gegant en el procés de modernització de l’agricultura del municipi, ja que això va possibilitar l’adopció d’un conreu de regadiu i la consegüent diversificació dels cultius. Factors com el fet d’ésser en una zona plana i el de posseir una terra permeable i rica en humus gràcies als sediments del riu Llobregat va potenciar l’activitat agrícola com a primer motor de l’economia de Cornellà fins a finals del segle XIX quan aquesta es començà a fonamentar en el sector industrial en detriment del sector agrícola.

L’augment de la població, el desenvolupament industrial i la creixent necessitat de terrenys per a equipaments i espais socials ha portat com a conseqüència que actualment la major part de la nostra ciutat estigui urbanitzada. Tot i així, encara s'hi poden trobar bocins d’aquest passat agrícola que mantenen un paisatge típic del conreu de la vall baixa del Llobregat.

Part dels conreus actuals de Cornellà, conjuntament amb els d’altres municipis formen part del Parc Agrari del Baix Llobregat que pertany a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

Arran de la demanda per part de la ciutadania de poder mantenir l’activitat agrícola com activitat social, física i lúdica, d’ordenar els diferents horts no regulats presents a la ciutat i de recuperar espais una mica degradats així com de tenir en compte altres motius ambientals (producció local d’aliments, promoció de tècniques ecològiques agrícoles, conservació de la biodiversitat, millora de la infiltració d’aigua als aqüífers subterranis...) des de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat s’han impulsat diverses accions per al manteniment de l’activitat agrícola.

Horts Josep Pidelaserra Llach

tomaqueraAquests horts estan situats en el carrer del Rubgi. La seva superfície és de 7.287 m2 dels quals 2.193 m2 corresponen a espais comunitaris i serveis. Hi ha setanta-set parcel·les de les quals seixanta-set són de 60 m2  i estan conreades per ciutadans i ciutadanes de Cornellà de Llobregat majors de seixanta anys. Les deu parcel·les restants estan destinades a entitats de la nostra ciutat i a activitats educatives i tenen superfícies que van des de 71.73 a 154,80 m2. En el cas de les entitats han d’estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i presentar un projecte que justifiqui els beneficis socials, terapèutics, ambientals i/o educatius de tenir un hort urbà.

Aquests horts es van posar en marxa al febrer de 2008. La concessió de les parcel·les és per cinc anys.

L’aigua que s’utilitza per regar les parcel·les prové, per gravetat, del Canal de la Infanta, es recull en un dipòsit i s’impulsa per bomba a totes les parcel·les, les quals disposen d’una boca de reg cadascuna. Cada parcel·la disposa d’una taquilla individualitzada i de compostadors. A més hi ha un magatzem per al material comunitari, una bassa de microclima, àrees de picnic, serveis adaptats d’homes i dones, font d’aigua potable i espai per la recollida de residus. A l’entrada de la instal·lació hi ha un aparcament per a bicicletes.

Nou termini de sol·licitud de llicències (1/03/2018 al 03/04/2018)

L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha aprovat iniciar expedient per l'atorgament de llicències per a l'ocupació i ús temporal de 77 parcel•les dels horts municipals Josep Pidelaserra Llach situats a la finca de titularitat municipal al carrer del Rugbi.
Aquests horts van destinats a pensionistes i jubilats (67 parcel.les), i asociacions inscrites en el Registre d'Entitats de Cornellà de Llobregat (9 parcel.les).
El termini per a presentar instàncies de sol•licitud finalitza el dia 3 d'abril de 2018, a presentar en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Plaça de l'Esglèsia s/n).

Per qualsevol dubte o consulta, podeu adreçar-vos al Departament de Patrimoni. Plaça dels Enamorats 7, de Cornellà de Llobregat. Telf: 93 37702 12. Ext 1389. De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores.
Igualment, podeu adreçar-vos a l'OAC a la Plaça de l'Esglèsia s/n.

El model d'instància per a entitats es pot recollir al Departament de Patrimoni, o es pot sol•licitar telefònicament.

  Plec de condicions 2018
   

 Instància persones físiques 2018

Horts de Can Mercader

hort_can_mercaderArran de la positiva experiència de la construcció i posada en marxa dels horts Josep Pidelaserra i davant la creixent demanda d’aquests serveis, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat destinà un solar de propietat municipal per a la construcció d’un nou parc d’horts urbans. Aquest solar es troba situat entre el parc de Can Mercader, l’aparcament de la piscina del Complex Esportiu Can Mercader, el talús de la Ronda de Dalt i la carretera de l’Hospitalet. Es tracta d’un solar de 5.590m2.

Dintre d’aquesta instal·lació hi ha cinquanta-dues parcel·les de cultiu de 60m2, de les quals cinquanta són per persones de més de seixanta anys, una per a activitats educatives i una altra per a associacions. Les parcel·les estan envoltades de camins de sauló i equipaments.

S’hi inclou també, un sistema de reg amb una boca a cada parcel·la, una taquilla individualitzada i un compostador per a cada parcel·la. A més es disposa d’un magatzem per a material comunitari, una bassa de microclima, àrees de picnic, serveis adaptats d’homes i dones, fonts d’aigua potable i espai per la recollida de residus.

La instal·lació disposa de llums fotovoltaics de senyalització.

A l’entrada de la instal·lació hi ha un aparcament per a bicicletes.

Aquests horts es van posar en marxa al març de 2011. La concessió de les parcel·les és per cinc anys.

  Plec de condicions 2015
     

Horts Sant Ildefons

horts_urbansAquests horts, situats entre l'avinguda República Argentina, l'avinguda Salvador Allende i el carrer Almogàvers, es van posar en marxa l'any 2015. Hi ha trenta-sis parcel·les i es destinen a persones de la nostra ciutat que estiguin en situacions de dificultats econòmiques i/o socials.

Cada hort té 38 metres quadrats i se cedeix per dos anys, sense pagar cap cànon, amb tres objectius fonamentals: ajudar a cobrir les necessitats bàsiques i l'ocupació de les persones destinatàries, ja que els productes conreats es destinaran a l'autoconsum de la persona; oferir formació ocupacional específica en horticultura als beneficiaris per poder reorientar el seu futur laboral; i desenvolupar un projecte comú reforçant els hàbits de treball conjunts i suport entre els membres dels horts. La parcel·la té una superfície total de 2.105,39m2.

  Plec de condicions de sol·licitud 2017
     

Horts escolars

L’hort escolar s’ha esdevingut una bona eina educativa en els centres escolars de la nostra ciutat. Ja fa algunes dècades que alguns centres per iniciativa pròpia van habilitar un espai per fer feines agrícoles amb els alumnes dintre de les activitats pròpies d’algunes de les seves assignatures. Des de fa menys, l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha ajudat que la majoria dels centres educatius de Cornellà puguin disposar d’un espai d’hort escolar i ha impulsat algunes accions per fomentar-ne l'ús com, per exemple, la formació de feines agrícoles bàsiques a la comunitat educativa o el subministrament de compostadors.

A continuació es mostra el mapa tots els horts urbans i escolars de Cornellà amb les característiques bàsiques:


Mostra Horts urbans de Cornellà en un mapa més gran

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
20806 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.