Buscar

On estem?

Centre Cultural Joan N. García-Nieto.
C/Mossèn Andreu, 13-19.
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 376 98 94 /
900 70 40 70
Fax. 93 376 35 19
e-mail:
sindicdegreuges@aj-cornella.cat

Contacte Sindic de Greuges

Informes i documentació

Informes i Documentació

INFORMES
BUTLLETINS
DOCUMENTACIÓ

Informes

INFORME SOBRE ACTUACIONS DEL SÍNDIC DE GREUGES 2018
Quadríptic/resum de l'Informe del Síndic de Greuges 2018
 
INFORME SOBRE ACTUACIONS DEL SÍNDIC DE GREUGES (2017)
Quadríptic/resum de l'Informe del Síndic de Greuges 2017
 
INFORME SOBRE ACTUACIONS DEL SÍNDIC DE GREUGES (2016)
Quadríptic/resum de l'Informe del Síndic de Greuges 2016
 
INFORME SOBRE ACTUACIONS DEL SÍNDIC DE GREUGES (2015)
Quadríptic/resum de l'Informe del Síndic de Greuges 2015
INFORME SOBRE ACTUACIONS DEL SÍNDIC DE GREUGES (2014)
Quadríptic/resum de l'Informe del Síndic de Greuges 2014
INFORME SOBRE ACTUACIONS DEL SÍNDIC DE GREUGES (2013)
Quadríptic/resum de l'Informe del Síndic de Greuges 2013
INFORME SOBRE ACTUACIONS DEL SÍNDIC DE GREUGES (2012)
Quadríptic/resum de l'Informe del Síndic de Greuges 2012
Constatacions de les V Jornades sobre la CESDHC

V Jornades locals sobre la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans (9 i 11 d'abril de 2013)

Gestió de la crisi i Drets Humans: què fer?
Constatacions de les IV Jornades sobre Drets Humans a la ciutat: "Drets dels menors: detecció precoç i treball en xarxa"
INFORME SOBRE ACTUACIONS DEL SÍNDIC DE GREUGES (2011)
Quadríptic/resum actuacions del Síndic de Greuges 2011
Carta de Serveis i Bones Pràctiques (desembre 2011)
INFORME SOBRE ACTUACIONS DEL SÍNDIC DE GREUGES (2010)
INFORME SOBRE ACTUACIONS DEL SÍNDIC DE GREUGES (2009)
Tríptic Informe Síndic de Greuges 2009
Constatacions de les II Jornades Locals sobre la “Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat”
Propostes de les II Jornades Locals sobre la "Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat"
Propostes de les I Jornades Locals sobre la "Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat"
INFORME SOBRE ACTUACIONS DEL SÍNDIC DE GREUGES (2008)
Informe extraordinari del Síndic de Greuges de Cornellà al Ple de l’Ajuntament de la ciutat, sobre la col·lisió/conculcació de drets produïda arrel de la inscripció i adjudicació de places de les Escoles bressol municipals pel curs 2008-2009 (26/06/2008).
  Inici

Butlletins informatius

Núm. 08 (desembre de 2013)
Desembre 2012
Juliol 2012
Març 2012
Desembre 2011
Novembre 2011
Abril 2011
  Inici

Documentació

Nomenament i retribucions del Síndic Municipal de Greuges de Cornellà de Llobregat 2013
Reglament Orgànic regulador del funcionament i règim jurídic del Síndic/a municipal de Greuges de Cornellà de Llobregat
Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat 2007
Modificacions efectuades al Reglament Orgànic Municipal 2007 (en vigor desde el dia 22 de desembre 2007)
Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya
Estatut de Catalunya
Constitució Espanyola
Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat
Declaració Universal dels Drets Humans
Els drets dels ciutadans i ciutadanes de Cornellà de Llobregat
  Inici

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
12217 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.