Buscar

Organització municipal 

 

ORGANIGRAMA DE L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ PER ÀREES

Clica sobre cada àrea i podràs veure la seva estructura orgànica en detall. 

 

ACCIÓ COMUNITÀRIA I ESPORTS. Responsable polític: José Manuel Parrado Cascajosa

 • ÀREA DE GESTIÓ D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I RECURSOS AL MÓN ASSOCIATIU. Responsable tècnic: José Santos Haba
 • ÀREA DE GESTIÓ D'ESPORTS. Responsable tècnic: Salvador Valls Cuello

 

ECONOMIA I GOVERNANÇA. Responsable polític: Sergio Fernández Mesa 

 • SECRETARIA GENERAL. Secretària general: Carmen Alonso Higuera
 • INTERVENCIÓ. Interventor: Joan Ramon Sagalés Guillamón 
 • TRESORERIA.Tresorer: Fernando González-Santacana Martín
 • ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS JURÍDICS. Responsable tècnic: Laura Pérez Gálvez
 • ÀREA DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL. Responsable tècnic: Maria Jesús Olmedo Bulnes
 • ÀREA DE GESTIÓ DE COMERÇ I TURISME. Responsable tècnica: Mireia Ylla-Català i Passola
 • ÀREA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Responsable tècnica: Gemma Escofet Mata
 • ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Responsable tècnic: Benjamí García Angosto

 

ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA. Responsable polític: Antonio Martínez Flor

 • ÀREA DE GESTIÓ D'ACTIVITATS, ORDENANCES CÍVIQUES I MERCATS. Responsable tècnica: Carme Costafreda Roda
 • GUÀRDIA URBANA I PROTECCIÓ CIVIL. Responsable tècnic: Segundo Poblador Trinidad
 • ÀREA DE GESTIÓ DE MANTENIMENT I SERVEIS. Responsables tècnics: Daniel Orti Ortega i Antonio Martínez Moreno

 

EDUCACIÓ I POLÍTICA SOCIAL. Responsable política: Montserrat Pérez Lancho

 • ÀREA DE GESTIÓ D'EDUCACIÓ. Responsable tècnic: Sonia Broto Pérez
 • ÀREA DE GESTIÓ D'ACCIÓ SOCIAL. Responsable tècnica: Montserrat Sanllehy Gilabert
 • ÀREA DE GESTIÓ DE POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ. Responsable tècnic: Jordi Izquierdo Moreno
 • ÀREA DE GESTIÓ DE FAMÍLIA. Responsable tècnica: Imma Muñiz Rodríguez

 

CULTURA I IGUALTAT. Responsable política: Rocío García Pérez

 • ÀREA DE GESTIÓ DE CULTURA, JOVENTUT, COOPERACIÓ I SOLIDARITAT. Responsable tècnic: Òscar Mestre Cabistany
 • ÀREA DE GESTIÓ D'IGUALTAT. Responsable tècnica: Núria Jiménez García
 • ÀREA DE GESTIÓ DE PATRIMONI CULTURAL I BIBLIOTEQUES. Responsable tècnic: Joan Fernández Trabal

TERRITORI I SOSTENIBILITAT. Responsable polític: Manuel Ceballos Morillo

 • ÀREA DE GESTIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL. Responsable tècnica: Mari Luz Araujo Cantón
 • ÀREA DE GESTIÓ DE SALUT i CONSUM. Responsable tècnica: Cristina Gonzalo Martínez
 • MEDI AMBIENT. Responsables tècnics: David Calabuig i Virgínia Vallvé Cádiz
 • PATRIMONI. Responsable tècnic: Anotnio Amenós Alamo

 

INNOVACIÓ URBANA I PRESIDÈNCIA. Responsable política: Emília Briones Matamales

 • ÀREA DE GESTIÓ INFORMÀTICA I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA. Responsable tècnic: Francisco Sáez Ortuño
 • COORDINACIÓ GENERAL DE L'ALCALDIA: Responsable tècnic: Joan Miquel Culillas Jalencas
 • ÀREA DE GESTIÓ D'INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL. Responsable tècnic: Ramon Montserrat Martínez
 • ÀREA DE GESTIÓ DE PROGRAMES D'ALCALDIA. Responsable tècnic: Enric Termens López
 • OFICINA DE TRANSPARÈNCIA. Responsable tècnica: Lucía López Alé 
 • PREMSA I COMUNICACIÓ. Responsable tècnica: Lorena Hernández Herrero

 

INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ. Directora de Ràdio Cornellà: Mireia Navarro Giménez.

 

PLANTILLA MUNICIPAL

El Ple Municipal aprova la Plantilla del Personal de la Corporació i de l’Institut Municipal de Radiodifusió per a cada exercici, que es fa pública de conformitat amb el que disposa l’article 28 del Reglament del personal al servei de les entitats locals.

  PLANTILLA MUNICIPAL I RETRIBUCIONS 2016
Relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cornellà
Aprovació de la plantilla de llocs de treball per a 2016
Retribucions del personal de plantilla de l'Ajuntament de Cornellà 
   
  PERSONAL EVENTUAL, CURRICULUMS I RETRIBUCIONS
Modificació de característiques i retribucions personal eventual (30/09/2016)
Nomenament del personal eventual (21/04/2016)
Perfil i trajectòria professional del personal eventual I
Perfil i trajectòria del personal eventual II
Modificació de característiques i retribucions personal eventual (08/03/2016)
Modificació de característiques i retribucions personal eventual (31/03/2016)
Cessament del personal eventual (06 i 07/08/2015)
Nomenament del personal eventual (03/07/2015)
   
  DELEGACIONS D'ATRIBUCIONS, MODIFICACIONS I SUPLÈNCIES DES DE 2015

Delegació de firmes d'edictes a funcionaris/es

Delegació d'atribucions i de signatura de documents per part de la Secretaria General

Modificació de delegació d'atribucions i de signatura de docs. per part de la Secretaria Gral (23/09/2016)

Delegació d'atribucions i de signatura de documents per part de la Secretaria General (27/10/16)

Modificació de delegació d'atribucions i de signatura de docs. per part de la Secretaria Gral (28/10/2016)

Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de Secretaria 

Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de Secretaria (10/10/2016)

Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de Secretaria (14/10/2016)

Delegació de secretaria de la Comissió Informativa d'Economia i Innovació

Delegació de secretaria del Consell de Ciutat

Modificació de la secretaria del Consell Municipal de la Cultura (07/11/16)

Modificació de la secretaria del Consell Comunitari de la Infància i Adolescència (07/11/16)

Delegació d'atribucions per part de l'Interventor General

Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de Secretaria (22/12/2016)

Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de Secretaria (24/01/2017)

Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de Secretaria (21/03/2017) 

Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de Secretaria (04/04/2017)

Delegació atribucions Secretaria General de la Comissió de Valoració Tècnica Econòmica relativa al projecte de pressupostos participatius

Delegació signatura per a la formalització telemàtica de sol·licituts materials i/o tècnics

Delegació d'atribucions en matèria de selecció de personal de la Secretaria General

Delegació d'atribucions i signatura en diferents matèries de la Secretaria General (28/04/2017)

Delegació d'atribucions per part de l'Interventor General

Delegació Secretaria General de les funcions de fe pública per a la celebració del sorteig públic d’assignació de places de les Escoles Bressols Municipals pel curs 2017-2018

Delegació de Secretaria General de la Comissió de Valoració Tècnica Econòmica

Delegació d'atribucions per part de l'Interventor General

Suplències de Funcionaris Titulars de Delegacions de Secretaria

Delegació General d’atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les respectives àrees d’actuació dels membres de la Corporació

Substitució de l’Alcalde en període vacacional 2017

 

   

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
35594 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.