Buscar

On estem?

Departament de
Medi Ambient

Plaça dels Enamorats, 7
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 475 87 18
Fax. 93 474 44 04
informacio@aj-cornella.cat

Compostatge

Cornellà aprofita els aliments

Bicibox

Entitats

Deixalleria

contacte online

Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES)

El PAES és la principal eina estratègica de planificació energètica de què s’ha dotat el Pacte d’alcaldes i alcaldesses per desenvolupar els seus objectius. El PAES proposa les actuacions necessàries, eminentment en matèria d'energia, mobilitat, residus i aigua, per assolir els compromisos de reducció de gasos d'efecte hivernacle.

Cornellà va aprovar el seu PAES el 30 de setembre de 2010 per unanimitat del Ple, assumint l’objectiu de reducció d’un 20% d’emissions de GEH, tot i que amb les mesures proposades al municipi s’aconsegueix superar aquest percentatge, arribant a un 27,66%.

EL PAES de Cornellà consta dels següents documents:
  • Antecedents, avaluació d’emissions i resum de la diagnosi
  • Memòria justificativa o Pla d’acció i pla de seguiment
  • Annexos
  • Document de síntesi

El pla d'acció pròpiament dit recull quaranta-vuit accions, el calendari i el percentatge de reducció d’emissions de CO2 que aconseguirà cadascuna de les accions. 

Les accions es poden subdividir en dos sectors molt clars: aquelles que afecten el funcionament intern de l’Ajuntament i els serveis que presta, com les accions en edificis, equipaments i vehicles municipals, i aquelles que tenen l’objectiu d’incidir en les emissions associades a les activitats dels ciutadans i en el funcionament de la ciutat, com les accions adreçades a la millora de l’eficiència energètica dels habitatges, la mobilitat sostenible, la reducció dels residus, la recollida selectiva o l’estalvi d’aigua.

Podeu consultar el document de síntesi del PAES en el següent enllaç: Document de síntesi 

 

 

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
3328 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.