Buscar

El Ple Municipal

És el màxim òrgan de govern de la ciutat. Està integrat per tots els regidors i regidores de l'Ajuntament i presidit per l'Alcalde, i es reuneix com a mínim un cop al mes. Les decisions que es prenen en el ple municipal estan establertes en la Llei de Bases de Règim Local.

El Ple de l’Ajuntament a Cornellà està format per un total de vint-i-quatre regidors i regidores, i l’alcalde; aquest nombre ve determinat segons el nombre d’habitants de cada poble o ciutat. Cadascun dels 25 regidors està adscrit a algun dels grups polítics municipals.

Les reunions del Ple a Cornellà són públiques i es realitzen el darrer dijous de cada mes; hi poden assistir els ciutadans i ciutadanes per conèixer els temes que s’hi tracten, encara que sense intervenir-hi. 

Es poden consultar l'ordre del dia i les actes de les sessions a la web municipal i també dins de la secció Govern Obert, on també hi ha un enllaç per seguir les sessions per streaming:

Ordre del dia
Actes de les sessions
Funcions del Ple Municipal 

Membres del Ple Municipal

PSC-CP

 

 

 

 

 

ANTONIO BALMÓN ARÉVALO   ROCÍO GARCÍA PÉREZ   ANTONIO MARTÍNEZ FLOR   EMÍLIA BRIONES MATAMALES   SERGIO FERNÁNDEZ MESA   MONTSERRAT PÉREZ LANCHO

 

 

 

 

   
MANUEL CEBALLOS MORILLO   AURORA MENDO SÁNCHEZ   JOSÉ MANUEL PARRADO CASCAJOSA   MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA   ENRIQUE VANACLOY VALIENTE    
                     

CEC-CPC

 

 

 

 

 

   
MERITXELL ROMANCES
  GERMÁN MEDINA
  ANGEL CAMACHO HERVÁS   JOSE DAVID GARCIA MUÑOZ  
   
                     
                     
C'S

 

 

           
JORGE GARCÍA MULET   DANIEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ   ANNA-CLARA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ            
                     
                     
ERC-AM

 

               
RAQUEL ALBIOL I GILABERT   IGNASI DOÑATE I SANGLAS
               
                     
                     
ICV-EUIA-EP-E

 

               
ARNAU FUNES ROMERO   SERGIO GÓMEZ MÁRQUEZ                
                     
                     
PP

 

               
DANIEL SERRANO CORONADO   MANUEL J. CASADO RUIZ                
                     
                     
Regidora no adscrita

                   
MARIA CARMEN LOPEZ ALVAREZ                    
                     

 

Informació/retribucions dels càrrecs públics

 

Despeses per viatges institucionals de l'alcalde i càrrecs electes (2016)
Dedicació i retribucions dels regidors/es
Declaracions de béns patrimonials i activitats dels regidors/es
Compatibilitats dels regidors/es (I)
Compatibilitats dels regidors/es (II)
Delegacions del Ple a la Junta de Govern Local
Establiment de les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local
Drets i deures dels regidores i les regidores. Consulta-ho al reglament Orgànic Municipal, títol tercer, capítols I, II i III

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
46846 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.