Buscar

El Ple Municipal

És el màxim òrgan de govern de la ciutat. Està integrat per tots els regidors i regidores de l'Ajuntament i presidit per l'Alcalde, i es reuneix com a mínim un cop al mes. Les decisions que es prenen en el ple municipal estan establertes en la Llei de Bases de Règim Local.

El Ple de l’Ajuntament a Cornellà està format per un total de vint-i-quatre regidors i regidores, i l’alcalde; aquest nombre ve determinat segons el nombre d’habitants de cada poble o ciutat. Cadascun dels 25 regidors està adscrit a algun dels grups polítics municipals.

Les reunions del Ple a Cornellà són públiques i es realitzen el darrer dijous de cada mes; hi poden assistir els ciutadans i ciutadanes per conèixer els temes que s’hi tracten, encara que sense intervenir-hi. 

Es poden consultar l'ordre del dia i les actes de les sessions a la web municipal i també dins de la secció Govern Obert, on també hi ha un enllaç per seguir les sessions per streaming:

Ordre del dia i Actes de les sessions
Funcions del Ple Municipal

Membres del Ple Municipal

Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP)

 

 

 

 

 

ANTONIO BALMÓN ARÉVALO   ROCÍO GARCÍA PÉREZ   ANTONIO MARTÍNEZ FLOR   EMÍLIA BRIONES MATAMALES   SERGIO FERNÁNDEZ MESA   MONTSERRAT PÉREZ LANCHO
Declaració Activitats i bens   Declaració Activitats i bens   Declaració Activitats i bens   Declaració Activitats i bens   Declaració Activitats i bens   Declaració Activitats i bens

Retribució:

71,604,40 €

 

Retribució: 

58.180,76 €

 

Retribució: 

64.892,58 €

 

Retribució: 

58.180,76 €

 

Retribució: 

58.180,76 €

 

Retribució:

58.180,76 €

 

 

 

 

   
MANUEL CEBALLOS MORILLO   AURORA MENDO SÁNCHEZ   JOSÉ MANUEL PARRADO CASCAJOSA   MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA   ENRIQUE VANACLOY VALIENTE    
Declaració Activitats i bens   Declaració Activitats i bens   Declaració Activitats i bens   Declaració Activitats i bens   Declaració Activitats i bens    

Retribució: 

58.180,76 €

 

Retribució: 

10.097,89 €

 

Retribució: 

16.523,89 €

 

Retribució: 

10.097,89 €

 

Retribució: 

10.097,89 €

   

Alternativa d'Esquerres de Cornellà - Pirates de Catalunya

 

 

 

 

 

 

   
ANGEL CAMACHO HERVÁS   MERITXELL ROMANCES CUXART
  GERMÁN MEDINA MARTÍN
 
 
   
Declaració Activitats i bens   Declaració Activitats i bens   Declaració Activitats i bens            

Retribució: 

360,00 €/Ple

 

Retribució: 

360,00 €/Ple

 

Retribució: 

360,00 €/Ple

           
Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía (C'S)

 

 

           
JORGE GARCÍA MULET   DANIEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ   ANNA-CLARA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ            
Declaració Activitats i bens   Declaració Activitats i bens   Declaració Activitats i bens            

Retribució: 

360,00 €/Ple

 

Retribució: 

360,00 €/Ple

 

Retribució: 

360,00 €/Ple

           
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM)

 

               
RAQUEL ALBIOL I GILABERT   IGNASI DOÑATE I SANGLAS
               
Declaració Activitats i bens   Declaració Activitats i bens                

Retribució: 

18.359,96 €

 

Retribució:

360,00 €/Ple

               
Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - L'Esquerra Plural - Entesa (ICV-EUiA-EP-E)

 

               
ARNAU FUNES ROMERO   SERGIO GÓMEZ MÁRQUEZ                
Declaració Activitats i bens   Declaració Activitats i bens                

Retribució: 

9.179,98 €

 

Retribució:

360,00 €/Ple

               
Partit Popular (PP)

 

               
DANIEL SERRANO CORONADO   MANUEL J. CASADO RUIZ                
Declaració Activitats i bens   Declaració Activitats i bens                

Retribució: 

49.900,00 €

 

Retribució:

360,00 €/Ple

               
Cornellà en Comú

                   
JOSE DAVID GARCIA MUÑOZ                    
Declaració Activitats i bens                    

Retribució:

360,00 €/Ple

                   
Regidora no adscrita

                   
MARIA CARMEN LOPEZ ALVAREZ                    
Declaració Activitats i bens                    

Retribució:

360,00 €/Ple

                   

*El detall de les retribucions es pot consultar a l'Acord de ple de data 2 de juliol de 2015 i modificacions posteriors.

 

Informació/retribucions dels càrrecs públics

 

Despeses per viatges institucionals de l'alcalde i càrrecs electes (2016)
Dedicació i retribucions dels regidors/es  [Modificació 1]
Declaracions de béns patrimonials i activitats dels regidors/es
Compatibilitats dels regidors/es (I)
Compatibilitats dels regidors/es (II)
Delegacions del Ple a la Junta de Govern Local
Establiment de les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local
Drets i deures dels regidores i les regidores. Consulta-ho al reglament Orgànic Municipal, títol tercer, capítols I, II i III

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
57097 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.