Buscar

El Ple Municipal

És el màxim òrgan de govern de la ciutat. Està integrat per tots els regidors i regidores de l'Ajuntament i presidit per l'Alcalde, i es reuneix com a mínim un cop al mes. Les decisions que es prenen en el ple municipal estan establertes en la Llei de Bases de Règim Local.

El Ple de l’Ajuntament a Cornellà està format per un total de vint-i-quatre regidors i regidores, i l’alcalde; aquest nombre ve determinat segons el nombre d’habitants de cada poble o ciutat. Cadascun dels 25 regidors està adscrit a algun dels grups polítics municipals.

Les reunions del Ple a Cornellà són públiques i es realitzen el darrer dijous de cada mes; hi poden assistir els ciutadans i ciutadanes per conèixer els temes que s’hi tracten, encara que sense intervenir-hi. 

Es poden consultar l'ordre del dia i les actes de les sessions a la web municipal i també dins de la secció Govern Obert, on també hi ha un enllaç per seguir les sessions per streaming:

Ordre del dia i Actes de les sessions
Funcions del Ple Municipal

Membres del Ple Municipal

Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP)

 

 

 

 

 

ANTONIO BALMÓN ARÉVALO   ROCÍO GARCÍA PÉREZ   ANTONIO MARTÍNEZ FLOR   EMÍLIA BRIONES MATAMALES   SERGIO FERNÁNDEZ MESA   MONTSERRAT PÉREZ LANCHO

 

 

 

 

   
MANUEL CEBALLOS MORILLO   AURORA MENDO SÁNCHEZ   JOSÉ MANUEL PARRADO CASCAJOSA   MERCEDES FERNÁNDEZ GARCÍA   ENRIQUE VANACLOY VALIENTE    
                     

Alternativa d'Esquerres de Cornellà - Pirates de Catalunya

 

 

 

 

 

 

   
ANGEL CAMACHO HERVÁS   MERITXELL ROMANCES CUXART
  GERMÁN MEDINA MARTÍN
 
 
   
                     
                     
Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía (C'S)

 

 

           
JORGE GARCÍA MULET   DANIEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ   ANNA-CLARA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ            
                     
                     
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM)

 

               
RAQUEL ALBIOL I GILABERT   IGNASI DOÑATE I SANGLAS
               
                     
                     
Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - L'Esquerra Plural - Entesa (ICV-EUiA-EP-E)

 

               
ARNAU FUNES ROMERO   SERGIO GÓMEZ MÁRQUEZ                
                     
                     
Partit Popular (PP)

 

               
DANIEL SERRANO CORONADO   MANUEL J. CASADO RUIZ                
                     
                     
Cornellà en Comú

                   
JOSE DAVID GARCIA MUÑOZ                    
                     
                     
Regidora no adscrita

                   
MARIA CARMEN LOPEZ ALVAREZ                    
                     

 

Informació/retribucions dels càrrecs públics

 

Despeses per viatges institucionals de l'alcalde i càrrecs electes (2016)
Dedicació i retribucions dels regidors/es
Declaracions de béns patrimonials i activitats dels regidors/es
Compatibilitats dels regidors/es (I)
Compatibilitats dels regidors/es (II)
Delegacions del Ple a la Junta de Govern Local
Establiment de les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local
Drets i deures dels regidores i les regidores. Consulta-ho al reglament Orgànic Municipal, títol tercer, capítols I, II i III

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
54137 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.