Buscar

On estem?

Guàrdia Urbana
Rubió i Ors, 65
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 377 16 90 (informació)
Tel. 93 377 14 15 (urgències)
Fax. 93 377 48 30
informacio@aj-cornella.cat

tramits guàrdia urbana

contacte online

A prop teu

contacte online

Presentació

La Guàrdia Urbana de Cornellà té com a missió principal protegir el lliure exercici dels drets i llibertats de la ciutadania. Depèn de l'Ajuntament de Cornellà, i la seva seu és a l'edifici de Can Gaya (c/Rubió i Ors 65). Es tracta d'un institut armat de naturalesa civil, amb estructura i organització jerarquitzada.

 

 

Centra la seva actuació en cinc grans àmbits:

Trànsit i Circulació. Amb l'objectiu d'assegurar la lliure circulació dels ciutadans, la policia ordena i regula el trànsit de vehicles i persones així com l'estacionament a la via pública

Policia Administrativa
. Consisteix en realitzar les actuacions necessàries encaminades a comprovar l'adeqüació de les activitats a les Ordenances Municipals i resta de reglaments

Seguretat Ciutadana. Intervencions preventives dirigides a evitar la comissió d'actes delictius, i si s'han produït, col·laborar amb els altres cossos de seguretat per fer les averiguacions pertinents per a la detenció del/s autor/s.

Policia Assistencial. Atenció especial a persones en situació de desamparament, menors, gent gran, víctimes d'accident o de delictes. En general informar i ajudar al ciutadà, a través dels agents de barri. Protecció Civil en situacions d'emergència

Relacions amb la comunitat. Coordinar-se amb moviments associatius, veïnals i professionals de la ciutat, amb l'objectiu d'aconseguir apropar més la policia a la ciutadania.

 

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
8756 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.