Buscar

On estem?

Salut Pública:
Av. Sant Ildefons s/núm. (mercat Sant Ildefons 1r pis)
Tel. 93 376 14 99

Consum:
Pl. Lluís Companys s/núm. (mercat Centre, 2n pis)
Tel. 93 376 51 51

08940 Cornellà de Llobregat
informacio@aj-cornella.cat

Establiments alimentació

Plagues

Infermera Virtual

Servei Prevenció Drogodependències

OMIC

contacte online

Promoció de la Salut


estetoscopi
SALUT COMUNITÀRIA
TALLERS, SEMINARIS I XERRADES SOBRE SALUT
DROGODEPENDÈNCIES


Descripció: La promoció de la salut és un dels pilars en que es recolza la salut pública per millorar la salut i el benestar de les persones. S’entén com el procés que permet a les persones incrementar el seu control sobre els determinants de la salut i en conseqüència, millorar la seva salut. Inclou les accions dirigides a enfortir les habilitats i capacitats dels individus, perquè adoptin uns estils de vida saludable, a través de l’educació per a la salut.

Objectius: Els estils de vida són la manera general de viure, basada en la interacció entre les condicions de vida i les pautes individuals de conducta, determinades per factors socioculturals i característiques personals. L’estil de vida d’una persona està compost per les seves reaccions habituals i per les pautes de conducta que ha desenvolupat durant els processos de socialització. En l’àmbit de la promoció de la salut, és de vital importància la gran influència de l’estil de vida sobre la salut i el potencial de canvi d’aquest estil de vida. L’educació sanitària és el procés de formació de la persona amb l’objectiu que aquesta adquireixi els coneixements, les actituds i els hàbits bàsics per a la defensa i la promoció d’estils de vida saludables.

Activitats de salut comunitària

L’objectiu general és promocionar estils de vida saludables i prevenir conductes de risc en els col·lectius amb major risc, d’acord amb les necessitats detectades i amb les dades epidemiològiques de la població. Les activitats d’aquest programa es dirigeixen als ciutadans i les ciutadanes de Cornellà:

ESPAI DE SALUT DE RÀDIO CORNELLÀ: Cada dijous, de 13.30 a 13:45 hores es tracten temes de salut d’interès per a la població general.

CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ: Durant l’any s’organitzen diverses campanyes de sensibilització social sobre temes de salut.

CONSELL DE SALUT MUNICIPAL: El Consell de Salut és un òrgan de participació comunitària, constituït el mes de maig del 2009, que té com a objecte estimular i canalitzar la participació de la ciutadania i de les seves associacions en la gestió estratègica dels afers relatius a l'àmbit de salut. Pretén potenciar la participació ciutadana, assessorar i donar elements per a la validació dels programes duts a terme per l'administració, promoure la coordinació entre les institucions, les entitats i l'Ajuntament, afavorint la responsabilització dels ciutadans en les polítiques de salut de la comunitat.

Membres del Consell Municipal de Salut

Tallers, seminaris i xerrades sobre salut

L’objectiu general és promocionar informació per afavorir l’adquisició d’estils de vida saludables i prevenir conductes de risc en els col·lectius amb major risc, d’acord amb les necessitats detectades i amb les dades epidemiològiques de la població. Les activitats d’aquest programa s’adapten a les diferents etapes de la vida i s’enfoquen segons la població diana. Els temes que es tracten majoritàriament són: sexualitat i afectivitat, sexualitat i riscos derivats, alimentació i nutrició, salut mental i emocional, promoció de l’activitat física i addicions.

TALLERS DE PROMOCIÓ DE LA SALUT ALS CENTRES EDUCATIUS: Activitat adreçada a alumnes de les escoles de la ciutat. L’educació sanitària és fonamental per desenvolupar estils de vida saludables des de la infància. És per aquest motiu que des del Departament de Salut s’organitzen tallers i activitats lúdiques adreçats als alumnes i adaptades a les diferents etapes del seu desenvolupament i que tenen la finalitat de promoure hàbits saludables.

Propostes Educatives (Departament d'Educació)

XERRADES DIRIGIDES A PARES I MARES: Consisteix en col·loquis participatius adreçats a pares i mares sobre diferents temes relacionats amb la salut i adaptats a les diferents etapes de creixement dels seus fills.

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
12775 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.