Buscar

On estem?

Departament de
Medi Ambient

Plaça dels Enamorats, 7
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 475 87 18
informacio@aj-cornella.cat

Activitats ambientals

Deixalleria

Compostatge

Programa_Entitats

Aprofita_els_aliments

Cornella_Natura

Bicibox

contacte online

fotovoltaicaPromoció d'energies renovables

L’Ajuntament ha posat en marxa diferents projectes d’instal·lacions d’energies renovables a les seves dependències municipals i durant diversos anys ha atorgat subvencions per a aquells particulars i entitats interessats en projectes relacionats amb l’energia verda.

Actuacions en les dependències municipals

Solar tèrmica

Consisteix en l’aprofitament de l’energia procedent del sol per produir aigua calenta sanitària. L’energia solar és la forma més eficient de generar un alt percentatge d’aigua calenta (la producció d’aigua calenta representa aproximadament el 23% del consum energètic en una llar). Tot i que no pot subministrar el 100% de la demanda permet cobrir prop del 60% de les necessitats, requerint d’un sistema auxiliar. És una de les formes d’aprofitament de l’energia més adequada per al municipi de Cornellà i la que requereix menys inversió per energia generada.

plaques plaques
Piscina de Can Mercader Pavelló Almeda

Fins a la data (setembre de 2013) s’han executat les següents instal·lacions solars tèrmiques en dependències municipals:

EMPLAÇAMENT ADREÇA ANY  Nº CAPTADORS TOTAL PLAQUES (m2)
Parc Esportiu Llobregat Avda. del Baix Llobregat, s/n. 2005 24 48
Escola Ignasi Iglesias c/ Marià Benlliure, 2  2007 6 14,4
Casal de Gent Gran Almeda Passeig FFCC, s/n.  2009 2 4
Escola Alexandre Gal·lí c/ Cirerer, 1-7 2010 8 18
Escola Martinet c/ Silici, s/n. 2010 8 17,8
Escola bressol Lindavista c/ Bonavista, 62 2010 2 6
CF Fontsanta-Fatjó C. Sant Joan Despí, s/n. 2010 8 14
Nou edifici Escola Suris c/ Terra Alta, s/n. 2010 1 2
Escola Suris c/ Terra Alta, s/n. 2011 7 14
CF Almeda c/ Silici, s/n. 2011 7 14
Escola Dolors Almeda c/ Baltasar Oriol, 66 2011 7 14
Pavelló Almeda c/ Sant Ferran, 45 bis 2011 7 14
CF Cornellà c/ Sorral del Riu, s/n. 2012 12 36
Escola els Pins c/ Pius XII, 17-19 2012 7 14
Biblioteca Sant Ildefons Pl. Carles Navales, s/n. 2012 8 19,3
Complex aquàtic i esportiu Can Mercader Can Mercader Ctra. Hospitalet, s/n 2012 95 259,3
CF Sant Ildefons c/ Salvador Allende, s/n. 2013 14 28
TOTAL 532,76

Solar fotovoltaica

Consisteix en l’aprofitament de l’energia solar per a la producció d’energia elèctrica. La disponibilitat de cobertes a Cornellà de Llobregat on instal·lar panells fotovoltaics és força elevada; així, doncs, és una de les tecnologies, juntament amb la solar tèrmica, amb  un major potencial d’implantació al municipi.

Les instal·lacions solars fotovoltaiques es poden instal·lar en qualsevol edifici que tingui les condicions adequades i sense necessitat de tenir en compte el seu consum elèctric, a diferència de les solars tèrmiques, que són dimensionades en funció del seu consum d’aigua calenta.

També es poden implantar instal·lacions solars fotovoltaiques a l’espai públic com les dutes a terme en els següents emplaçaments:

EMPLAÇAMENT ADREÇA ANY Nre MÒDULS FOTOVOLTAICS POTÈNCIA TOTAL (kWp) PRODUCCIÓ (kWh/any)
Pèrgola Pl. Sant Ildefons Pl. Sant Ildefons  2011 24 13,8 15.922,23
Seguidor fotovoltaic deixalleria c/ Progrés, 18-20  2005 12 1,92 2.872,50
TOTAL 15,72  

plaques plaques
Pèrgola de la plaça de Sant Ildefons Seguidor fotovoltaic a la deixalleria municipal

L’energia solar fotovoltaica també es pot aplicar com a font principal d’energia per a l’enllumenat. L’energia captada durant el dia s’emmagatzema en un grup d’acumulació que permet el funcionament dels fanals en hores nocturnes. 

A Cornellà es disposa de dos enllumenats d’aquestes característiques: al parc de Rosa Sensat  i als horts de Can Mercader. En el parc de Rosa Sensat els panells solars fotovoltaics estan formats per cèl·lules quadrades de silici cristal·lí i disposen de noranta-vuit punts de llum i en el cas dels horts de Can Mercader s’han instal·lat  vint lluminàries fotovoltaiques, cadascuna amb panell solar monocristal·lí de 3 Wp.

enllumenat

enllumenat

Enllumenat horts de Can Mercader Enllumenat parc Rosa Sensat

Geotèrmica

Consisteix en la utilització de bombes de calor amb intercanvi “terra-aigua”, on s’intercanvia calor amb el sòl a través d’un fluid. És interessant per a aquells edificis on es preveu que hi haurà refrigeració i calefacció, ja que aquests sistemes permeten reduir el consum elèctric per a aquests usos.

A Cornellà, l’escola bressol Mag Maginet presenta aquest sistema, que està format per dues bombes de calor geotèrmiques de 30kW tèrmics cadascuna. 

Biomassa

En aquesta modalitat s’agrupa la utilització de combustibles líquids, biomassa seca o bé biogàs. Consisteix en una caldera dissenyada específicament per a una de les tres modalitats de combustible i a partir de la qual s’obté calor, amb la qual cosa  s’aconsegueix un estalvi de combustible o electricitat per a la calefacció o producció d’aigua calenta respecte a una caldera tradicional. 

L’Ajuntament disposa d’una caldera de biomassa a l’Edifici del Treball que funciona gràcies a un triturat obtingut a partir de pinyols d’oliva i pellets. La caldera té una potència calorífica útil de 235 kW.

biomassa
Caldera de biomassa a l'edifici de Treball

Actuacions de promoció d’energies renovables

Des de l’any 2001 l’Ajuntament ha atorgat les següents subvencions per implantar energies renovables a domicilis particulars o seus d’entitats del municipi:

ANY SUBVENCIÓ  BENEFICIARI SUBVENCIÓ  PROJECTE SUBVENCIONAT 
2001 IES Martí i Pol E.S fotovoltaica de 3,06 kWp
2002 IES Francesc Macià E.S fotovoltaica de 3,06 kWp
2002 Seu Comarcal CCOO E.S fotovoltaica de 4,8 kWp
2003 IES Maria Aurèlia Capmany   E.S fotovoltaica de 3,2 kWp
2004 IES  Joan Miró E.S fotovoltaica de 3,2 kWp
2004 IES Esteve Terrades E.S fotovoltaica de 3,2 kWp
2005 IES Martí i Pol E.S tèrmica 2 panells de 2,10 m2 = 4,20 m2
2005 IES Francesc Macià E.S tèrmica 2 panells de 2,10 m2 = 4,20 m3
2005 IES Maria Aurèlia Capmany E.S tèrmica 2 panells de 2,10 m2 = 4,20 m4
2005 IES Joan Miró E.S tèrmica 2 panells de 2,10 m2 = 4,20 m5
2006 Associació professional d'empresaris d'electricitat, fontaneria, gas, climatització i afins del Baix Llobregat E.S tèrmica 27 panells de 2,2 m2 = 59,4 m2
2007 Associació professional d'empresaris d'electricitat, fontaneria, gas,climatització i afins del Baix Llobregat E.S fotovoltaica de 1,7 kWp
2007 Nicolás Fernández Rubio i Nieves Isern Ortiz E.S tèrmica 2 panells de 2 m2 = 4 m2
2008 Rafael López Oliva E.S tèrmica 1 panell de 1,92 m 2
2009 Associació professional d'empresaris d'electricitat, fontaneria, gas,climatització i afins del Baix Llobregat Aerogenerador potència de 3000 W
2010 Concepción López Luque E.S tèrmica 1 panell de 1,92 m 2
2011 Associació professional d'empresaris d'electricitat, fontaneria, gas,climatització i afins del Baix Llobregat Bomba de calor geotèrmica de potencia 13,18 kW

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
10561 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.