Buscar

On estem?

Centre Cultural Joan N. García-Nieto.
C/Mossèn Andreu, 13-19.
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 376 98 94 /
900 70 40 70
Fax. 93 376 35 19
e-mail:
sindicdegreuges@aj-cornella.cat

Contacte Sindic de Greuges

Informes i documentació

Quan pot intervenir?

El Síndic de Greuges de Cornellà de Llobregat intervé, a partir d'una queixa o per iniciativa pròpia, en els següents casos:

Casos concrets en què intervé el Síndic:

 • Retards indeguts en l'actuació administrativa.
 • Errors o arbitrarietats en l'aplicació de les normes legals.
 • Tracte indegut als ciutadans i ciutadanes.
 • Negació a facilitar la informació que els ciutadans i ciutadanes tenen dret a demanar
 • Motivació insuficient de les resolucions municipals.
 • Inexecució de les resolucions adoptades pel Síndic.
 • I, en general, tota actuació que deteriori l'exercici legítim dels drets constitucionals.

Casos en els quals el Síndic no pot admetre les queixes:

 • Quan són anònimes.
 • Quan se'n pugui deduir mala fe.
 • Quan no tinguin fonament o objectius clars.
 • Quan la seva tramitació originés perjudici als drets legítims de tercers.
 • Quan siguin queixes sobre qüestions entre privats.
 • Quan la queixa estigui pendent de resolució judicial.
 • Les que afectin a persones amb dependència funcionarial, laboral o contractual de l'Administració municipal, en qüestions relatives a l'àmbit d'aquestes relacions.

 

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
10408 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.