Buscar

Subvencions 

En aquesta pàgina podreu consultar les bases íntegres de les convocatòries de subvencions que regularment obre l'Ajuntament de Cornellà en qualsevol dels seus àmbits d'actuació (a entitats, a projectes ciutadans, etc.).

L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, a través de l'empresa municipal PROCORNELLÀ, ofereix un servei de revisió de les sol·licituds de subvenció. Les Entitats interessades poden demanar cita prèvia en el telèfon 93 474 80 42.


ANY 2018        
Bases       Data/Termini
Bases particulars reguladores de la convocatòria extraordinària per a la concessió de subvencions per a projectes de caràcter cultural, per a 2018   Bases   Del 18/09/2018 al 16/10/2018
Bases particulars reguladores de la convocatòria extraordinària per a la concessió de subvencions per a projectes de colònies, campaments (inclosos rutes i camps de treball) i casals, per a 2018.   Bases   Del 18/09/2018 al 16/10/2018
Bases reguladores de l’acció concertada per al foment i la promoció de projectes i instal·lacions d’ascensors en matèria de millora de l’accessibilitat en edificis per suprimir les barreres arquitectòniques per a l’any 2018   Bases   Del 31/07/2018 al 30/09/2018
Bases de subvencions per a projectes de caràcter educatiu del curs escolar 2018-2019 de les escoles públiques d’infantil i primària, dels instituts públics, del Centre de Formació d’Adults i de l’Escola Oficial d’Idiomes de cornellà de llobregat   Bases   05/10/2018
Bases de subvencions per a projectes de caràcter educatiu i de millora de patis i d’altres espais escolars pel curs escolar 2018-2019 de les associacions de mares i pares d'alumnes de les escoles públiques i centres concertats d'infantil i primària, instituts públics, EMEE virolai i EMM Roser Cabanas de Cornellà de Llobregat   Bases   05/10/2018
Bases de subvencions destinades a la contractació per empreses de persones en atur residents a Cornellà de Llobregat 2018. Projecte Ocupa'm 6+6.   Bases   Del 25/05/2018 al 24/07/2018
Bases particulars reguladores dels ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'impost sobre Béns Inmobles (IBI) 2018
  Bases   Del 19/04/2018 al 18/06/2018
Bases particulars reguladores dels ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) 2018   Bases   Exercici 2018
Bases particulars reguladores dels ajuts econòmics a favor dels titulars de béns inclosos en el catàleg del patrimoni històric, artístic i arquitectònic de Cornellà per a l'exercici 2018   Bases   Exercici 2018
Bases particulars per a ajuts destinades al suport i la promoció de l'activitat empresarial de persones físiques o jurídiques de Cornellà de nous emprenedors per a l'exercici 2018   Bases   Exercici 2018
Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions per al foment i la promoció de projectes de conservació, rehabilitació i restauració del patrimoni catalogat de Cornellà de Llobregat   Bases   Del 19/04 al 31/12 de 2018
Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de caràcter juvenil i projectes de caràcter educatiu en el temps lliure infantil i adolescent, per a 2018   Bases   Del 19/01 al 15/02 de 2018
Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de cooperació a la solidaritat, per a 2018   Bases   Del 19/01 al 15/02 de 2018
Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de colònies, campaments i casals, per a 2018   Bases   Del 19/01 al 15/02 de 2018
Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes del foment de la pràctica esportiva i per a la iniciació a la pràctica esportiva de competició en escoles esportives, per a 2018   Bases   Del 19/01 al 15/02 de 2018
Bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes de caràcter cultural, per a 2018   Bases   Del 19/01 al 15/02 de 2018
         
Acords        

 
 
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor  de l'U.E Sant Ildefons de Cornellà pel manteniment de les seves instal·lacions 2018.
  Acord   24/12/2018
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de CRUZ ROJA ESPAÑOLA pel projecte d' ACTIVITATS PREVENTIVES TERRESTRES AL MUNICIPI 2018.
  Acord   14/12/2018
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de CRUZ ROJA ESPAÑOLA pel projecte de TRANSPORT ADAPTAT
  Acord   14/12/2018
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de CORNELLÀ XARXA CIUTADANA pel projecte FORMA.NET FORMACIÓ CIUTADANA A CORNELLÀ
  Acord   14/12/2018
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de l'Ass. per promoure i crear un museu de matemàtiques a Catalunya, MMACA, per a l'organització del Congrés Internacional de Divulgació Matemàtica, MATRIX.
  Acord   14/12/2018
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor del CD ALMEDA pel manteniment de les seves instal·lacions 2018.   Acord   14/12/2018
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de CLUB BASQUETBOL CORNELLÀ pel manteniment de les seves instal·lacions 2018.   Acord   14/12/2018
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor  de CD FONTSANTA-FATJÓ pel manteniment de les seves instal·lacions 2018.   Acord   14/12/2018
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor  de l'U.E Sant Ildefons de Cornellà pel manteniment del camp de futbol 2018
  Acord   14/12/2018
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del carrer Martí i Julià, 64 de Cornellà de Llobregat   Acord   14/12/2018
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a projectes de colònies, casals i campaments per a l'exercici 2018 a les entitats de Cornellà que es detallen.
  Acord   30/11/2018
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a projectes de caràcter cultural a Cornellà de Llobregat per a la convocatòria de 2018 a les entitats de la ciutat que es detallen.
  Acord   30/11/2018
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del carrer Ermengol Goula, 1-3 de Cornellà de Llobregat   Acord   30/11/2018
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del carrer Josep Fiter, 7 de Cornellà de Llobregat   Acord   30/11/2018
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del carrer Jaume Soler, 23 de Cornellà de Llobregat   Acord   30/11/2018
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del carrer Vistalegre, 17 de Cornellà de Llobregat   Acord   30/11/2018
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del carrer Mossèn Andreu, 11 de Cornellà de Llobregat   Acord   30/11/2018
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del carrer Francesc Layret, 48 de Cornellà de Llobregat   Acord   30/11/2018
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del carrer Dr. Arús, 16 de Cornellà de Llobregat   Acord   30/11/2018
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor de la Fundació Utopia-Joan García-Nieto pel projecte del CENTRE DOCUMENTACIÓ CENDOC
  Acord   16/11/2018
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor  de CEIJ GAVINA de Cornellá per la reforma del local de l'Esplai Gavina de Cornellà de Llobregat   Acord   16/11/2018
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del passatge Busquets, 27 de Cornellà de Llobregat   Acord   19/10/2018
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del carrer Josep Recort, 20 de Cornellà de Llobregat   Acord   19/10/2018
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del carrer Bonveí, 33 de Cornellà de Llobregat
  Acord   19/10/2018
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del carrer Bravo Murillo, 33 de Cornellà de Llobregat   Acord   19/10/2018
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del carrer Catalans, 13 de Cornellà de Llobregat   Acord   19/10/2018
Aprovació de l'atorgament de subvenció per a la instal·lació d'ascensor a la comunitat de propietaris del carrer Mossèn Andreu, 18 de Cornellà de Llobregat   Acord   19/10/2018
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor  de l'Asociación Agrupación Sardanista de Cornellá pel projecte FESTIVAL DANSAFOLK 2018.    Acord   19/10/2018
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor  de la FUNDACIÓ PRIVADA SALUD MENTAL CATALUÑA pel projecte CLUB SOCIAL ESPAI 3   Acord   19/10/2018
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor  de l'associació venedors mercat St. Ildefons.   Acord   31/10/2018
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor  de l'entitat Castellers de Cornellà pel projecte XXVIII Diada dels Castellers.
  Acord   31/10/2018
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor  de l'entitat Càritas Diocesana de Barcelona pel projecte d'acollida i acompanyament de CDB a Cornellà
  Acord   31/10/2018
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor  de l'empresa ELECTRO SERMAN SL pel projecte Ocupa'm 6+6   Acord   08/10/2018
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor  de l'empresa ALUMBRADOS VIARIOS SA pel projecte Ocupa'm 6+6   Acord   08/10/2018
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor  de l'empresa CRISTIAN GOMEZ MARTINEZ pel projecte Ocupa'm 6+6   Acord   08/10/2018
Aprovació de l'atorgament de subvenció a favor  de l'empresa KARMA CORNELLA SCP pel projecte Ocupa'm 6+6   Acord   08/10/2018
Atorgament de subvencions per a projectes per al foment de la pràctica esportiva i per a la iniciació a la pràctica esportiva de competició en escoles esportives, per a l'exercici 2018   Acord   29/06/2018
Atorgament de subvencions per a projectes de caràcter juvenil i educatiu en el temps lliure infantil i adolescent, per a l'exercici 2018   Acord   29/06/2018
Atorgament de subvencions per a projectes de colònies, campaments i casals, per a l'exercici 2018   Acord   29/06/2018
Atorgament de subvencions per a projectes de caràcter cultural per a l'exercici 2018   Acord   29/06/2018
Atorgament de subvenció per a "Dinamització i participació de les dones al barri de Sant Ildefons" per a l'entitat "Associació Cornellà per les Dones"   Acord   29/06/2018
Atorgament de subvenció per a "Atenció a familiars i usuaris" per a l'entitat "Fundació Salut Mental Baix Llobregat"   Acord   21/06/2018
Atorgament de subvenció per a "Activitats fundacionals" per a l'entitat "Fundació per a l'Atenció a Persones Dependents"   Acord   31/05/2018
Atorgament de subvenció per a "Treballem a Cornellà perquè vinguis a comprar" per a l'entitat "Cornellà Compra a Casa"   Acord   05/04/2018
Ampliació de la subvenció per a l'execució del programa Edulab a la "Fundació pel Foment de la Societat del Coneixement"   Acord   21/09/2018
Atorgament de subvenció per a "Formación profesional en imagen personal" per a l'entitat "Fundació Privada El Llindar"   Acord   27/07/2018
Atorgament de subvenció per a "XXXVIII CURSA DE CORNELLÀ" a l'entitat "Cornellà Atlètic"   Acord   13/07/2018
Atorgament de subvenció per a "Nova K-Feta: Servei pre-laboral per a persones en risc d’exclusió" a l'entitat "Coordinadora contra la marginació"   Acord   13/07/2018
Atorgament de subvencions per a projectes de caràcter cultural per a l‟exercici 2018.   Acord   19/07/2018
Atorgament de subvencions per a "Trobada Gegantera 2018" a l'entitat "Foment de Cultura Popular".   Acord   29/06/2018
Atorgament de subvencions per a "Concurs de Colles 2018" a l'entitat "Federació Aplec de la Sardana de Cornellà".   Acord   06/07/2018
Atorgament de subvencions per a "Reparacions i manteniment Mercat Sant Ildefons 2018" a l'entitat "Associació Venedors Mercat Sant Ildefons".   Acord   29/06/2018
Atorgament de subvencions  per a projectes de cooperació a la solidaritat, per a 2018   Acord   29/06/2018
Atorgament subvenció per als projectes Casal d'Estiu, Cornellà Cuida i Fica't a L'Aigua   Acord   15/06/2018
Atorgament subvenció per al projecte Petits Concerts a l'Orfeó i d'altres espectacles   Acord   31/05/2018
Atorgament subvenció per al projecte XXVIII Trobada de Puntaries 2018   Acord   30/05/2018
Atorgament  subvenció pel projecte “Jordiada 2018” a l’entitat Comissió Jordiada   Acord   18/05/2018
Atorgament subvenció pels projectes: Col.laboratori, Edulab, Laborlab i Thinklab   Acord   18/05/2018
Atorgament subvenció a Cornellà Solidari pel projecte “Activitat de cooperació a Àfrica, Sudamèrica i projectes de comunicació i sensibilització a Cornellà”   Acord   18/05/2018
Atorgament subvenció pel projecte  “Solstici d’Estiu 2018” a l’entitat Diables de Cornellà.   Acord   04/05/2018
Atorgament subvenció per l’activitat “Aplec de la Sardana 2018” a l’entitat federació Aplec de la Sardana   Acord   04/05/2018
Atorgament subvenció per l’activitat “Control de colonias de Gatos urbanos de Cornellá de Llobregat” a l’entitat Progat   Acord   04/05/2018
Atorgament  subvenció pel projecte “Ludoteca els Tubs 2018” a l’entitat Centre d’Esplai Infantil i Juvenil Mowgli.                                                            Acord   20/04/2018
Atorgament de subvenció corresponent a l'exercici 2017 a l'entitat Cornellà Xarxa Ciutadana per l'activitat: Forma-Net, Formació ciutadana a Cornellà
  Acord    2017
Atorgament subvenció pel projecte "Centre de Documentació´" de la Fundació Utopia Joan N. García-Nieto, Estudis socials del Baix Llobregat
  Acord   20/04/2018
Atorgament subvenció pel projecte de "Reparacions, manteniment i mosso" a l'entitat Associació de titulars de llocs de venda del Mercat Centre
  Acord   06/04 /2018
Subvenció per a l'ACAM Gent i Futur per a la realització del projecte de 25 aniversari   Acord   29/03/2018
Subvenció per a l'Associació Fibromialgia per al projecte "Relájate con Fibromialgia de Cornellà"   Acord   29/03/2018
Jornadas Flamencas any 2018 de la Coordinadora de Entidades Flamencas y Andaluzas de Cornellà   Acord   23/03/2018
Aprovació de la subvenció per a al projecte "Taller d'introducció a la moda"   Acord   23/03/2018
Aprovació de la subvenció per al projecte "XXII Concurs narrativa dones Artemis"   Acord   23/03/2018
Aprovació de la subvenció per al programa de Formació i Inserció en auxiliars de comerç i atenció al públic de la Fundació per a Joves La Carena   Acord   09/03/2018
Aprovació de la subvenció per a la realització de la Revista: Memòria Antifranquista del Baix Llobregat   Acord   13/03/2018
Aprovació de la subvenció del Centre de Dia Alois II per la realització de l'Activitat d'estimulació cognitiva i activitat fisioterapeuta   Acord   09/03/2018
Aprovació de la subvenció per al Suport a les famílies cuidadores de persones amb Alzheimer o altres demències a Cornellà de Llobregat.   Acord   22/01/2018
Aprovació de la subvenció pel "manteniment preventiu i correctiu, recerca, explotació, administración i inversions en millores del ferrocarril del parc de Can Mercader per l'any 2018" a l'entitat Club d'Amics del Ferrocarril-Cornellà   Acord   09/03/2018
Atorgament subvencions a les Escoles públiques d'infantil i primària, els Instituts públics, al CFA Cornellà de Llobregat i a l'EOI Cornellà de Llobregat per a projectes de caràcter educatiu del curs 2017-2018   Acord   gener 2018
 Atorgament subvencions a les Associacions de mares i pares d'alumnes de les Escoles públiques i Centres Concertats d'infantil i primària, Instituts, EMEE Virolai i de l'Escola Municipal de Música de Cornellà de Llobregat per a projectes de caràcter educatiu del curs 2017-2018   Acord   gener 2018
         

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
2297 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.