Buscar

On estem?

Parc de Can Mercader
Ctra de l'Hospitalet, s/núm. 
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 377 02 12
Fax 93 377 19 82
informacio@aj-cornella.cat

ajudes personals

cornella cuida

carnet transports

contacte online

Serveis Socials


Servei d'Informació i Primera Acollida

El Servei d’Informació i Primera Acollida ofereix informació i atenció immediata al ciutadà i permet rebre, estudiar i donar resposta en el moment a la seva demanda, si aquesta és d’informació i/o orientació.

Davant d’altres tipus de demandes, pot fer una primera valoració i la corresponent derivació al servei adient, ja sigui del mateix Departament de Acció Social o d’altres àrees i serveis.

Per ser atès pels Serveis Socials Municipals, cal primer adreçar-se a aquest servei:

  Servei d'Informació i Primera Acollida
Carrer Torras i Bages, 4.
08940 Cornellà
Telèfon: 93 377 64 50
     

Centres de Serveis Socials

Són centres d'assessorament i tractament de problemes que afecten la família. En funció de les necessitats, s'hi poden sol·licitar ajuts econòmics, ajuts a domicili, àpats a domicili, auxiliars de la llar, atenció en centres diürns o en centres residencials, atenció en cases d’emergència o acollida...

En els Centres de Serveis Socials, hi trobaràs els Equips d’Atenció Social Primària, constituïts per diferents professionals: Treballadors Socials, Educadors Socials i Treballadores Familiars, que són els encarregats de facilitar una atenció social polivalent.

Per tal de ser atès en els Centres de Serveis Socials, cal haver realitzat demanda d’atenció en el Servei d’Informació i Primera Acollida.

Funcionalment l’atenció s’organitza a través de programes adreçats a les diferents edats de la població (Infància i Joventut, Adults i Gent Gran) i amb un programa que és transversal, és a dir, que s’adreça a les persones dependents de qualsevol edat, el Programa d’Atenció Domiciliària.

 
  Centres de Serveis Socials per barris: adreces i contacte
  Equip Bàsic Atenció Social Almeda
Equip Bàsic Atenció Social Centre-Riera
Equip Bàsic Atenció Social Fontsanta-Fatjó
Equip Bàsic Atenció Social Gavarra-Pedró (Atenció a la Dependència)
Equip Bàsic Atenció Social Gavarra-Pedró (Atenció Primària)
Equip Bàsic Atenció Social Sant Ildefons
     

 

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
14755 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.