Imprimir Imprimir
www.cornellaweb.cat
 :: Batxillerat i cicles formatius

On estem?

Parc de Can Mercader
Ctra de l'Hospitalet, s/núm.
T.: 93 474 33 99
F.: 93 474 35 21
informacio@aj-cornella.cat

propostes

Mapa de Capacitació

subvencions

Batxillerat i Cicles Formatius

Batxillerat

Per accedir al batxillerat els alumnes han de tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria. Aquests estudis tenen una durada de dos cursos en un únic cicle i consta de quatre modalitats: batxillerat d’arts, batxillerat de ciències de la naturalesa i de la salut, batxillerat d’humanitats i ciències socials i batxillerat de tecnologia.

Centres i modalitats

Institut-SEP Esteve Terradas i Illa
Institut Francesc Macià
Institut Joan Miró
Institut Maria Aurèlia Capmany
Institut Miquel Martí i Pol

Oferta educativa dels centres:

   1. Modalitat de Ciències de la Naturalesa i de la Salut.
   2. Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials
   3. Modalitat de Tecnologia
   4. Modalitats d´Arts (només a l'Institut Maria Aurèlia Capmany).

Cicles formatius

Hi ha cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. Per accedir als cicles formatius de grau mitjà cal estar graduat en educació secundària obligatòria. Els cicles formatius de grau mitjà són un conjunt d'ofertes formatives reglades que tenen la finalitat de proporcionar una formació professional específica que permeti als joves incorporar-se al mercat laboral i exercir una professió concreta.

Per accedir als cicles formatius de grau superior cal tenir el títol de batxillerat. Els Cicles Formatius de grau superior són un conjunt d'ofertes formatives reglades que tenen la finalitat de proporcionar una formació professional específica que permeti als joves incorporar-se al mercat laboral i exercir una professió concreta amb la qualificació necessària per fer treballs tècnics i/o assumir responsabilitats de programació i coordinació.

Els cicles formatius s'estructuren en unitats de competència que són el conjunt de coneixements necessaris per fer una determinada tasca correctament.

Centres i modalitats

Es recomana consultar la pàgina web de cada institut, ja que els cicles poden estar subjectes a revisions i modificacions per part del centre.

Institut-SEP Esteve Terradas i Illa

Cicles formatius de grau mitjà:
   1. Gestió administrativa
   2. Preimpressió digital
   3. Electromecànica de vehicles
   4. Mecanització
   5. Manteniment electromecànic
   6. Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Cicles formatius de grau superior:
   1. Assistència a la Direcció
   2. Administració i finances
   3. Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia
   4. Programació de la producció en fàbrica mecànica
   5. Mecatrònica industrial
   6. Administració sistemes informàtics en la xarxa
   7. Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
   8. Prevenció de riscos professionals
   9. Desenvolupament d'aplicacions web

Institut Miquel Martí i Pol

Cicles formatius de grau mitjà:
   1. Instal·lacions elèctriques i automàtiques
   2. Fusteria i moble
   3. Cures auxiliars d´infermeria
   4. Farmàcia i parafarmàcia

Cicles formatius de grau superior:
   1. Salut Ambiental
   2. Anatomia patològica i citodiagnòstic
   3. Laboratori clínic i biomèdic
   4. Sistemes electrotècnics i automatizats
   5. Disseny i moblament

On són

Instituts públics d'ensenyament secundari: localització i contacte
 
© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212