Imprimir Imprimir
www.cornellaweb.cat
 :: Contractació pública: unificació criteris

 

UNIFICACIÓ DELS CRITERIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA.


Ajuntament, Empreses Municipals i Fundacions creades per l'Ajuntament

Durant el segon semestre de l’any 2010 es van estudiar els criteris de contractació, que estaven aprovats pels esmentats Ens, i es van donar instruccions per tal de procedir a la seva unificació per tal de donar compliment al compromís adquirit per l’acord del Ple Municipal de “Millores de Governança”. Tot plegat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en matèria de contractació.

En el quadre elaborat a l’efecte, que figura en aquest apartat, consta de forma resumida i gràfica el resultat d’aquesta instrucció. Els procediments estan classificats atenent al tipus del contracte i import del servei o de l’obra a adjudicar. Així mateix, hi ha informació sobre l’òrgan competent de contractació, la composició de les meses de contractació i, per últim, la forma d’adjudicació.

Les dades que consten en el quadre són de caràcter general i ordinari. Cal assenyalar, que en determinats expedients d’import inferior a 3.000.000 d’euros (inversions plurianuals o similars) es pot requerir l’aprovació del Ple Municipal. Així mateix, per motius d’urgència o delegació, es pot modificar en determinats contractes i moments l’òrgan de contractació que s’ha contemplat.

Qualsevol modificació que es produeixi com a conseqüència de la promulgació de noves disposicions o decisions que es prenguin per part del propi Ajuntament, d’acord amb la normativa vigent, es publicarà en aquest apartat del compromís.

 


Contractes al sector públic

 

Contractes al sector públic


 
© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212