Imprimir Imprimir
www.cornellaweb.cat
 :: Organitzaciˇ Municipal

Organització municipal 

 

ORGANIGRAMA DE L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ PER ÀREES

Clica sobre cada àrea i podràs veure la seva estructura orgànica en detall. 

 

ACCIÓ COMUNITÀRIA I ESPORTS. Responsable polític: José Manuel Parrado Cascajosa

 • ÀREA DE GESTIÓ D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I RECURSOS AL MÓN ASSOCIATIU. Responsable tècnic: José Santos Haba
 • ÀREA DE GESTIÓ D'ESPORTS. Responsable tècnic: Salvador Valls Cuello

 

ECONOMIA I GOVERNANÇA. Responsable polític: Sergio Fernández Mesa 

 • SECRETARIA GENERAL. Secretària general: Carmen Alonso Higuera
 • INTERVENCIÓ. Interventor: Joan Ramon Sagalés Guillamón 
 • TRESORERIA.Tresorer: Fernando González-Santacana Martín
 • ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS JURÍDICS. Responsable tècnic: Laura Pérez Gálvez
 • ÀREA DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL. Responsable tècnic: Maria Jesús Olmedo Bulnes
 • ÀREA DE GESTIÓ DE COMERÇ I TURISME. Responsable tècnica: Mireia Ylla-Català i Passola
 • ÀREA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Responsable tècnica: Gemma Escofet Mata
 • ÀREA DE GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS. Responsable tècnic: Benjamí García Angosto

 

ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA. Responsable polític: Antonio Martínez Flor

 • ÀREA DE GESTIÓ D'ACTIVITATS, ORDENANCES CÍVIQUES I MERCATS. Responsable tècnica: Carme Costafreda Roda
 • GUÀRDIA URBANA I PROTECCIÓ CIVIL. Responsable tècnic: Segundo Poblador Trinidad
 • ÀREA DE GESTIÓ DE MANTENIMENT I SERVEIS. Responsables tècnics: Daniel Orti Ortega i Antonio Martínez Moreno

 

EDUCACIÓ I POLÍTICA SOCIAL. Responsable política: Montserrat Pérez Lancho

 • ÀREA DE GESTIÓ D'EDUCACIÓ. Responsable tècnic: Sonia Broto Pérez
 • ÀREA DE GESTIÓ D'ACCIÓ SOCIAL. Responsable tècnica: Montserrat Sanllehy Gilabert
 • ÀREA DE GESTIÓ DE POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ. Responsable tècnic: Jordi Izquierdo Moreno
 • ÀREA DE GESTIÓ DE FAMÍLIA. Responsable tècnica: Imma Muñiz Rodríguez

 

CULTURA I IGUALTAT. Responsable política: Rocío García Pérez

 • ÀREA DE GESTIÓ DE CULTURA, JOVENTUT, COOPERACIÓ I SOLIDARITAT. Responsable tècnic: Òscar Mestre Cabistany
 • ÀREA DE GESTIÓ D'IGUALTAT. Responsable tècnica: Núria Jiménez García
 • ÀREA DE GESTIÓ DE PATRIMONI CULTURAL I BIBLIOTEQUES. Responsable tècnic: Joan Fernández Trabal

TERRITORI I SOSTENIBILITAT. Responsable polític: Manuel Ceballos Morillo

 • ÀREA DE GESTIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL. Responsable tècnica: Mari Luz Araujo Cantón
 • ÀREA DE GESTIÓ DE SALUT i CONSUM. Responsable tècnica: Cristina Gonzalo Martínez
 • MEDI AMBIENT. Responsables tècnics: David Calabuig i Virgínia Vallvé Cádiz
 • PATRIMONI. Responsable tècnic: Anotnio Amenós Alamo

 

INNOVACIÓ URBANA I PRESIDÈNCIA. Responsable política: Emília Briones Matamales

 • ÀREA DE GESTIÓ INFORMÀTICA I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA. Responsable tècnic: Francisco Sáez Ortuño
 • COORDINACIÓ GENERAL DE L'ALCALDIA: Responsable tècnic: Joan Miquel Culillas Jalencas
 • ÀREA DE GESTIÓ D'INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL. Responsable tècnic: Ramon Montserrat Martínez
 • ÀREA DE GESTIÓ DE PROGRAMES D'ALCALDIA. Responsable tècnic: Enric Termens López
 • OFICINA DE TRANSPARÈNCIA.  
 • PREMSA I COMUNICACIÓ. Responsable tècnica: Lorena Hernández Herrero

 

INSTITUT MUNICIPAL DE RADIODIFUSIÓ. Directora de Ràdio Cornellà: Mireia Navarro Giménez.

 

PLANTILLA MUNICIPAL

El Ple Municipal aprova la Plantilla del Personal de la Corporació i de l’Institut Municipal de Radiodifusió per a cada exercici, que es fa pública de conformitat amb el que disposa l’article 28 del Reglament del personal al servei de les entitats locals.

  PLANTILLA MUNICIPAL I RETRIBUCIONS 2016
Relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cornellà
Aprovació de la plantilla de llocs de treball per a 2016
Retribucions del personal de plantilla de l'Ajuntament de Cornellà 
   
  PERSONAL EVENTUAL, CURRICULUMS I RETRIBUCIONS
Quadre Resum personal eventual (2018)
Assessor/a grup municipal ERC
Assessor/a grup municipal Ciutadans
Nomenament del personal eventual (21/07/2017)
Cessament del personal eventual (21/07/2017)
Cessament del personal eventual (17/03/2017)
Modificació de característiques i retribucions personal eventual (30/09/2016)
Nomenament del personal eventual (21/04/2016)
Perfil i trajectòria professional del personal eventual I
Perfil i trajectòria del personal eventual II
Modificació de característiques i retribucions personal eventual (08/03/2016)
Modificació de característiques i retribucions personal eventual (31/03/2016)
Cessament del personal eventual (06 i 07/08/2015)
Nomenament del personal eventual (03/07/2015)
Nomenament i retribucions del Síndic Municipal de Greuges (23/05/2013)
   
  DELEGACIONS D'ATRIBUCIONS, MODIFICACIONS I SUPLÈNCIES DES DE 2015

Delegació de firmes d'edictes a funcionaris/es / Delegació d'atribucions i de signatura de documents per part de la Secretaria General / Modificació de delegació d'atribucions i de signatura de docs. per part de la Secretaria Gral (23/09/2016) / Delegació d'atribucions i de signatura de documents per part de la Secretaria General (27/10/16) / Modificació de delegació d'atribucions i de signatura de docs. per part de la Secretaria Gral (28/10/2016) / Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de Secretaria / Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de Secretaria (10/10/2016) / Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de Secretaria (14/10/2016) / Delegació de secretaria de la Comissió Informativa d'Economia i Innovació / Delegació de secretaria del Consell de Ciutat / Modificació de la secretaria del Consell Municipal de la Cultura (07/11/16) / Modificació de la secretaria del Consell Comunitari de la Infància i Adolescència (07/11/16) / Delegació d'atribucions per part de l'Interventor General / Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de Secretaria (22/12/2016) / Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de Secretaria (24/01/2017) / Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de Secretaria (21/03/2017) / Suplència de funcionaris/es titulars de delegacions de Secretaria (04/04/2017) / Delegació atribucions Secretaria General de la Comissió de Valoració Tècnica Econòmica relativa al projecte de pressupostos participatius / Delegació signatura per a la formalització telemàtica de sol·licituts materials i/o tècnics / Delegació d'atribucions en matèria de selecció de personal de la Secretaria General / Delegació d'atribucions i signatura en diferents matèries de la Secretaria General (28/04/2017) / Delegació d'atribucions per part de l'Interventor General / Delegació Secretaria General de les funcions de fe pública per a la celebració del sorteig públic d’assignació de places de les Escoles Bressols Municipals pel curs 2017-2018 / Delegació de Secretaria General de la Comissió de Valoració Tècnica Econòmica / Delegació d'atribucions per part de l'Interventor General / Suplències de Funcionaris Titulars de Delegacions de Secretaria / Delegació General d’atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les respectives àrees d’actuació dels membres de la Corporació / Substitució de l’Alcalde en període vacacional 2017 / Suplència d'una funcionaria titular de delegació de Secretaria (28/08/2017) / Suplència d'una funcionaria titular de delegació de Secretaria (30/08/2017) / Delegació d’Atribucions i de signatura de documents de la Secretaria núm. 6 [doc1] [doc2] / Delegacions de Competències de la Secretaria General per delegació de Comissions qualificadores de subvencions / Delegació de la Secretaria en relació a la delegació d’atribucions i competències del càrrec de Secretari de la Taula Tècnica de la Infància de Cornellà [doc.1] [doc2] / Delegació d'atribuciones per part de l'Interventor General / Delegació Signatures de Funcionaris / Designació de funcionaris per les convocatòries de les Comissions qualificadores de l’Àrea de Gestió Tributària / Delegació per signatures d'Edictes Departament de Tresoreria /Competències delegades de la Secretaria [doc 1] [doc 2] / Suplències Funcionaris Nadal/Delegacions de l'alcalde a membres de la Corporació per cobrir la baixa per maernitat de la Regidora Sra. Emilia Briones (20/12/2017)Delegació de Secretari General Accidental / Delegació sinatura funcionaris / Competències delegades de la Secretaria [doc 1] [doc 2] / Competències delegades de la Secretaria [doc 1] [doc 2] / Delegació sinatura funcionaris / Delegació sinatura funcionaris de permis / Competències delegades de la Secretaria [doc 1] [doc 2] / Delegació sinatura funcionaris de permis / Competències delegades de la Secretaria [doc 1] [doc 2] [doc 3]

 
ę Ajuntament de CornellÓ de Llobregat | Plaša de l'EsglÚsia, 1 | 08940 CornellÓ de Llobregat | Tel.: 933 770 212