Imprimir Imprimir
www.cornellaweb.cat
 :: Patrimoni carrecs electes

Patrimoni dels Càrrecs Públics Municipals

 

En aquest apartat es pot consultar el resum de les declaracions de béns patrimonials que consten al registre d'interessos i béns dels regidors i de les regidores de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

 

Normativa aplicable

- Art. 75 i disposició addicional 15à de la llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local en la redacció donada per la llei 8/2007, de 28 de maig.

- Reglament Orgànic Municipal, articles 47 a 54.

 

Resum de les declaracions

Resum de les declaracions patrimonials

 

 
© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212