Imprimir Imprimir
www.cornellaweb.cat
 :: El Ple Municipal

El Ple Municipal

És el màxim òrgan de govern de la ciutat. Està integrat per tots els regidors i regidores de l'Ajuntament i presidit per l'Alcalde, i es reuneix com a mínim un cop al mes. Les decisions que es prenen en el ple municipal estan establertes en la Llei de Bases de Règim Local.

El Ple de l’Ajuntament a Cornellà està format per un total de vint-i-quatre regidors i regidores, i l’alcalde; aquest nombre ve determinat segons el nombre d’habitants de cada poble o ciutat. Cadascun dels 25 regidors està adscrit a algun dels grups polítics municipals.

Les reunions del Ple a Cornellà són públiques i es realitzen el darrer dijous de cada mes; hi poden assistir els ciutadans i ciutadanes per conèixer els temes que s’hi tracten, encara que sense intervenir-hi. 

Es poden consultar l'ordre del dia i les actes de les sessions a la web municipal i també dins de la secció Govern Obert, on també hi ha un enllaç per seguir les sessions per streaming:

Ordre del dia i Actes de les sessions
Funcions del Ple Municipal

 
© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212